"Zajedno ZA radničku solidarnost!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Sportski susreti SHŽ-a Trogir 2008.

Reportaža sa sportskih susreta Sindikata hrvatskih željezničara Trogir 2008.