"Budimo ZAjedno, budimo jači!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Potpisan kolektivni ugovor u HŽ Putničkom prijevozu

Objavljeno: 12. 07. 2007.

U srijedu, 11. srpnja 2007. godine potpisan je kolektivni ugovor u HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. Kolektivni pregovori započeli su u travnju ove godine, a pregovarački tim SHŽ-a sastavljen je bio od predsjednika SHŽ-a Ivana Forgača, dopredsjednika SHŽ-a Vahida Bajraktarevića i zamjenika Mate Biškupa. Uz Sindikat hrvatskih željezničara, novi kolektivni ugovor u HŽ Putničkom prijevozu, s poslodavcem je potpisao i Sindikat željezničara hrvatske, a novi će se KU primjenjivati do 31. prosinca 2009. godine.

Sindikat hrvatskih željezničara zadovoljan je potpisanim ugovorom jer su se njime uspjela sačuvati gotovo sva stečena prava radnika koja je poslodavac želio smanjiti, a neka su se čak i povećala.

Kolektivnim ugovorom smo riješili nedoumice oko ugovora o radu na određeno vrijeme, pa je tako sada poslodavac obvezan isti sklopiti ako radno mjesto nije popunjeno i ako je radnik radio najmanje dvije godine neprekidno na bilo kojim poslovima. Isto tako, pismena upozorenje koja su do sada opterećivala radnike, po novom KU sada se brišu iz službene evidencije nakon dvije godine od dana izricanja. Po prvi puta radnicima se priznaje pravo sanitarnog pregleda u trajanju od četiri sata, a radnici koji obavljaju poslove ugostiteljskih usluga ostvaruju pravo na stimulaciju u visini 5% od ubranog prihoda.

Radnicima koji su u pričuvi (rezervi), uvećava se plaća za 10% za ostvarene sate na dežurstvu. U slučajevima kada radnik prekine korištenje godišnjeg odmora, uvećava mu se plaća za 10% za neiskorištene dane.

Također, prema novom kolektivnom ugovoru, dnevnica će se povećati na 150.00 kn, a za radnike vlakopratnje kilometraža na 6,25 kn. Preraspodjela radnog vremena je tromjesečna, što smatramo uspjehom pregovora Sindikata, budući da je poslodavac tražio godišnju preraspodjelu. Novim KU poslodavac ne može uvoditi prekovremeni rad ako se posao može obaviti odgovarajućom organizacijom, podjelom rada, raspodjelom radnog vremena ili zaposlenjem novih radnika.

U Sindikatu smo naročito zadovoljni sa cijenom sata rada za radnike (npr. kondukteri, putnički blagajnici, vagonski otpremnici i dr.) koji su prošlim kolektivnim ugovorom pokradeni nakon što su pomaknuti za pet platnih razreda na više. 

Naše zadovoljstvo veće je i zbog toga što smo prvi puta učestvovali u kolektivnim pregovorima za radnike HŽ Putničkog prijevoza, te smo uspjeli ispraviti dio nepravde koja im je nanesena prije pet godina, iako učestvuju u bitnom segmentu funkcioniranja željezničkog prijevoza. Tada nanesenu nepravdu, radnici su prepoznali, te su se organizirali kroz Sindikat hrvatskih željezničara - Djelatnost HŽ Putnički prijevoz, čije je rezultat sklopljeni KU. Vjerujemo kako će radnici HŽ Putničkog prijevoza znati to cijeniti svojim članstvom u Sindikatu jer samo organizirani kroz svoj sindikat mogu izboriti prava koja im pripadaju.

Vahid Bajraktarević