"ZA SHŽ, ZA svoja prava!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Plaćanje prekida rada

Objavljeno: 13. 01. 2009.

 

Nakon više upućenih dopisa i održanih sastanaka predsjednika SHŽ s ministrom i državnim tajnikom te dopredsjednika SHŽ s Poslodavcem, pri čemu smo tražili ukidanje odredbi o prekidu rada, dana 07. siječnja 2009. god. Uprava HŽ Putničkog prijevoza, na prijedlog PJ Tehnologija od 23.12.2008. god., donijela je Odluku kojom se utvrđuje naknada za planirani prekid rada tijekom smjene iz čl. 9. Pravilnika o radnom vremenu izvršnih radnika. 

Prema navedenoj Odluci planirani prekida rada plaćao bi se u punom novčanom iznosu za dotično radno mjesto, no bez prava na povećanje za rad noću, rad nedjeljom, rad na blagdane, neradne dane i prekovremeni rad. 

Navedena Odluka primjenjivala bi se 01. prosinca 2008. god. pa do 31.01.2008. god. U međuvremenu nastala problematika o planiranom prekidu radnog vremena trebala bi se riješiti kroz Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora. 

Mi u Sindikatu hrvatskih željezničara nismo u cijelosti zadovoljni navedenom Odlukom te ćemo i dalje tražiti od ministra Mora, prometa i infrastrukture g. Božidara Kalmete da spornu odredbu čl. 9. Pravilnika o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu o prekidu radnog vremenu za izvršne radnike ukine, jer je ona nepravična i diskriminirajuća za radnike vlakopratnje, kojom su dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na ostale radnike. 

Također, kroz Izmjene i dopune Kolektivniog ugovora nastojat ćemo zaštititi interese radnika HŽ Putničkog prijevoza tražeći da se radno vrijeme organizira bez prekida, odnosno da se prekid, ukoliko ga je nemoguće izbjeći, plati u punom iznosu.