"Zajedno ZA radnička prava!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Informacija o sklopljenim Sporazumima 11. 2. 2009.

Objavljeno: 12. 02. 2009.

 

 

Sindikati s pravom na kolektivno pregovaranje u HŽ Infrastrukturi, HŽ Cargu, HŽ Putničkom prijevozu i HŽ Holdingu, dana 11. 2. 2009. s upravama Društava i ministrom MPI sklopili su Sporazum kojim se u 2009. plaće zadržavaju na dostignutoj razini, bez novog povećanja, ali i bez smanjenja. Stranke (SHŽ, SŽH i SPVH i Uprava HŽ Infre) suglasne su da se najkasnije u mjesecu rujnu 2009. godine otvore pregovori o povećanju plaće za 2010. godinu. Već ranije, takav Sporazum sklopljen je i u Vuči vlakova.

Zajedničkim uspjehom sindikata smatramo odredbu Sporazuma prema kojoj, bez obzira na nepovoljnu financijsku situaciju, u 2009. bez dogovora sa sindikatima neće biti otpuštanja radnika.

Utvrđeno je da se u roku 15 dana donesu prilozi KU HŽ Infrastrukture: Prilog 6 (Pravilnik o raspisivanju i provedbi internog oglasa u HŽ Infrastrukturi d.o.o. pri popunjavanju slobodnih radnih mjesta), Prilog 7 (Poslovnik o radu Povjerenstva za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora djelatnosti HŽ Infrastrukture d.o.o) i Prilog 8 (Kriteriji o broju izvršitelja u Prometnim poslovima i opis poslova prometnika vlakova).

Utvrđena je promjena prava stečenog po osnovi solidarnosti - radnik plaću s osnova solidarnosti ostvaruje do ispunjenja uvjeta za prijevremenu mirovinu. Vjerujemo da će navedena odredba vrlo brzo biti korigirana, no dio sudionika pregovora na njoj je inzistirao, smatrajući da će se njome ubrzati restrukturiranje.

Sporazum su potpisali Sindikat željezničara Hrvatske, Sindikat prometnika vlakova Hrvatske, Sindikat tehničkog pregleda vagona i vlakova HŽ, Sindikat hrvatskih željezničara, a ranije i Sindikat strojovođa Hrvatske.

Zašto smo pristupili sklapanju Sporazuma? I s dosadašnjim plaćama, koje su 13,5 % veće od prosjeka RH, u 2008. ostvaren je gubitak preko 100 mln Kn, a radi ekonomske krize u 2009. za više od 300 mln Kn smanjeni su nam prihodi iz Državnog proračuna. Uz jednaki prihod od prijevoza (što je optimistična procjena), u 2009. potonuli bismo u novi gubitak veći od 400 mln Kn, ili ukupno u 2008. i 2009. ostvarili bismo gubitak veći od pola milijarde Kn. Tvrdoglavim ustrajanjem na trenutno neostvarivim željama, prokockali bismo bilo kakvu mogućnost da tijekom godine ishodimo od države pomoć koja će nam biti neophodna za preživljavanje HŽ Holdinga. Iz navedenih razloga strane su ocijenile da bismo bez sklapanja Sporazuma doveli u pitanje opstojnost cijelog HŽ Holdinga i u konačnici izgubili tisuće radnih mjesta.

Nažalost, obzirom da su 2007. pojedini KU sklapani na brzinu i bez potrebne analitike, došlo je do toga da je manji broj radnika uistinu oštećen. Želja nam je te radnike što prije obeštetiti, no u ovom trenutku to nije moguće. Razgovori o plaćama u 2010. započet će u rujnu ove godine, učinit ćemo sve što je moguće da se pogreške učinjene u pregovorima 2007. tom prilikom isprave.

Predsjednik Sindikata hrvatskih željezničara s ministrom i upravama Društava održao je i poseban sastanak te sklopio poseban Sporazum, kojim je dogovorena isplata poticajnih otpremnina radnicima ovisnih društava, plaćanje usluga pomoćnih vlakova prema Održavanju vučnih vozila za 2007. i 2008., sklapanje komercijalnog ugovora Održavanja vagona i HŽ Carga te Aneksa ugovora Održavanja vagona i HŽ Putničkog prijevoza za 2008. i 2009. kojima se za Održavanje vagona osiguravaju veći prihodi i smanjuje gubitak u poslovanju. Također, utvrđena je obveza Društava koja imaju radnike na Zagreb RK da sufinanciraju, a HŽ Infrastruktura da organizira prijevoz radnika sa Zagreb GK na Zagreb RK i nazad, službenim vlakom, ili posebnim autobusima. Treba napomenuti da je sadržaj navedenog Sporazuma ispregovarao i potpisao sa sindikalne strane samo Sindikat hrvatskih željezničara.

U Zagrebu, 12. 2. 2009.

 

Ivan Forgač

predsjednik SHŽ