"Zajedno ZA radnička prava!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Očitovanje SHŽ na prijedlog Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora - protiv smanjenja prava radnika

Objavljeno: 18. 03. 2009.

Broj: 402/09

U Zagrebu, 17. 3. 2009.

                                                                                                                           HŽ Holding

                                                                                                      g. Zoran Popovac, predsjednik

                                                                                                                    HŽ Infrastruktura

                                                                                                       g. Mijat Kurtušić, predsjednik

 Predmet:

Očitovanje SHŽ na prijedlog Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora

 Poštovani,

s Vaše strane dostavljene su nam inicijative za donošenja Izmjena i dopuna Kolektivnih ugovora HŽ Holding, odnosno HŽ Infrastrukture.

U obje inicijative predlaže se izmjena odredbe o naknadi za prijevoz, koja bi išla na štetu radnika, što nam nije prihvatljivo. Ne prihvaćamo da se legitiman zahtjev HŽ Putničkog prijevoza za naplatom prijevoza na posao i s posla vlakom, prebaci na leđa radnika.

Također, nije nam prihvatljiva inicijativa za prestanak dodatnog zdravstvenog osiguranja s Poliklinikom Sunce.

Naime, zaključenim sporazumom utvrđeno je da se bez suglasnosti sindikata neće otpuštati radnici, niti će se umanjivati druga prava radnika.

Predlažemo da se na razini HŽ Putničkog prijevoza, HŽ Carga, HŽ Infrastrukture i HŽ Holdinga otvore pregovori o redefiniranju instituta solidarnosti, tj. predlažemo da se odredbe Aneksa III navedenih kolektivnih ugovora, kojima se uskraćuje pravo na plaću s osnova solidarnosti sticanjem uvjeta za prijevremenu mirovinu, stave izvan snage, što bi bilo u zajedničkom interesu, kako poslodavca, tako i sindikata.

Lijep pozdrav!

                                                                                                                         Ivan Forgač

                                                                                                                        predsjednik

 

Na znanje:

-       članovi SHŽ putem sindikalnih povjerenika i oglasnih ploča