"ZA SHŽ, ZA svoju budućnost!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Mišljenje SHŽ o prijedlogu Pravilnika o organizaciji HŽ Holding d.o.o.

Objavljeno: 25. 08. 2009.

Broj: 1317/09

U Zagrebu, 18. 8. 2009.

                                                                                                                          HŽ Holding

                                                                                                                            UPRAVA

 Predmet:

Prijedlog Pravilnika o organizaciji HŽ Holding – mišljenje Sindikata hrvatskih željezničara

Sindikat hrvatskih željezničara proučio je prijedlog Pravilnika o organizaciji društva Hrvatske željeznice holding d.o.o. te se očituje kako slijedi:

1.   Prijedlog Pravilnika dostavljen je bez bilo kakvog obrazloženja razloga njegova donošenja.

Nije dostavljeno nikakvo obrazloženje promjena u organizaciji rada, ili smanjenja obujma posla, a istovremeno na velikom broju radnih mjesta, bez poznatih kriterija, smanjuje se broj radnika.

2.   Iako iz Pravilnika proizlazi višak radnika, nije nam dostavljen nikakav program zbrinjavanja, a 37 radnika naznačeno je kao „potencijalni višak“.

Pitamo se kakav je to „potencijalni višak“ i što to u stvari znači?

3.   Ukoliko će poslove službi koje se ukidaju (nabava, izobrazba i dr.) preuzeti druga društva HŽ Holdinga, onda ta društva trebaju preuzeti i sve zaposlene na tim poslovima. Neprihvatljivo je da druga društva preuzimaju poslove, a da zaposleni ostaju u HŽ Holdingu, ili na listi tehnološkog viška.

4.   Utvrđivanje potrebnog broja zaposlenih mora biti obrazloženo, temeljeno na jednistvenim, poznatim kriterijima, a ne paušalno.

5.   Upozoravamo da se broj zaposlenih, prema važećim Zaključcima Hrvatskog državnog sabora, može smanjivati samo temeljem provedene modernizacije poslovanja.

6.   Obzirom da prijedlog Pravilnika ničim nije obrazložen, niti su navedeni bilo kakvi razlozi za njegovo donošenje i kriteriji za utvrđivanje potrebnog broja zaposlenih, Sindikat hrvatskih željezničara daje negativno mišljenje i izražava snažno protivljenje donošenju Pravilnika na takav, po našem mišljenju neozbiljan način.

7.   Upravu HŽ Holdinga pozivamo da na temu restrukturiranja sa socijalnim partnerima otvori razgovore i to temeljem valjanih obrazloženja, argumenata i kriterija.

Lijep pozdrav,

                                                                                                                         Ivan Forgač

                                                                                                                        predsjednik

  

Na znanje:

-       g. Božidar Kalmeta, ministar MPI.