"ZA SHŽ, ZA svoja prava!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Sindikati odbili smanjivanje plaća u društvima HŽ Holding

Objavljeno: 31. 08. 2009.

Uprava HŽ Holdinga na sastanku održanom 31.  8.  09. u 11 sati na sastanku s predstavnicima sindikata s pravom na kolektivno pregovaranje zatražila je da sindikati prihvate Sporazum koji se smanjuju plaće radnika svih društava HŽ Holding za 10 % i to od 1. 9. 2009., kojim se umanjuje osnovica za koeficijente te kojim se ukida pravo radnika na zadržavanje plaće s osnova solidarnosti, osim radi gubitka zdravstvene sposobnosti te osim zaposlenika koji su već ostvarili pravo na solidarnost.

Sindikati su zahtjev Uprave jednoglasno odbili.

Za 8. 9. 2009. po navedenoj temi zakazan je novi sastanak Uprave HŽ Holding i 6 sindikata.