"Zajedno ZA radničku solidarnost!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Pismo najave javnog prosvjeda Sindikata hrvatskih željezničara 16. 12. 2009.

Objavljeno: 07. 12. 2009.

Sindikat hrvatskih željezničara cijelo vrijeme upozorava na nedovoljna ulaganja i smanjeno održavanje u stabilnih postrojenja i prijevoznih sredstava unutar HŽ Holding Grupe. Obraćali smo se Upravi HŽ Holding, ministru MPI, predsjednicima Vlade RH, tražeći zaustavljanje daljnjeg propadanja Hrvatskih željeznica.

Nažalost, umjesto pozitivnih pomaka, planovi ulaganja i održavanja dodatno se smanjuju, čime se dovodi u pitanje sigurno odvijanje željezničkog prometa, umanjuje se konkurentnost željezničkih prijevoznika, a društva osnovana radi gradnje i održavanja stabilnih postrojenja i prijevoznih sredstava nalaze se pred stečajem.

Od voznog reda 1997/98. do danas od ukupno 2700 km pruga na 2057 km pruga smanjene su brzine, dok su na 1079 km pruga brzine povećane. Od 1991. do 1997. zbog rata obnove pruga nije bilo, tako da bi podaci koji bi u obzir uzeli i to razdoblje, bili još porazniji.

Radi improvizacije prilikom prskanja protupožarnim sredstvom došlo je do željezničke nesreće u Rudinama, a taj posao moglo je obaviti društvo Redarstvo – Vatrogastvo - Rasadnik d.o.o. koje je za takve poslove opremljeno i osposobljeno.

Sumnja se da je radi nestručnog popravka teretnog vagona došlo do uništavanje cijele proizvodne linije u virovitičkoj šećerani i ogromne materijalne štete. Podsjećamo, HŽ Cargo „štedi“ tako što svoje vagone izbjegava popravljati u vlastitim radionicama, već ih „popravlja“ na otvorenoj pruzi od strane nedovoljno opremljenih i nedovoljno educiranih radnika. Istovremeno, kao vlasnik radionica, HŽ Cargo odgovara za njihove gubitke. Da nije žalosno, bilo bi smiješno!

Paradoksalno je da se na naše zahtjeve u pravilu odgovara nabrajanjem velikih iznosa koji se izdvajanju za investicije i za održavanje, pitamo se gdje onda završava toliki novac?

Želimo naglasiti da smo svjesni teške financijske situacije u državi i ograničenih proračunskih sredstava, no smatramo da se mnogi projekti mogu pokrenuti sa skromnim kreditnim sredstvima.

Na dosadašnji način država mora pokrivati gubitke hladnog pogona društava osnovanih radi gradnje i održavanja, a kad se odluči za neophodnu investiciju, morat će platiti punu cijenu, što znači dvostruki trošak. S druge strane razlika u cijeni hladnog i punog pogona društava osnovanih radi gradnje i održavanja stabilnih postrojenja i prijevoznih sredstava nije velika i uz nabavku materijala ta društva mogu pokriti svoje troškove i kvalitetno obnoviti zapuštene pruge, kolodvore i industrijske kolosjeke te kvalitetno održavati prijevozna sredstva. Za jedan dio pruga, kolodvora i industrijskih kolosjeka glavnina potrebnog rabljenog materijala postoji i propada.

Ne tražimo milostinju niti poklon, tražimo posla kojeg na hrvatskim prugama ima za 10 godina unaprijed.

Obzirom da naša nastojanja sporazumnog rješavanja spora nisu naišla na razumijevanje, Sindikat hrvatskih željezničara prisiljen je pristupiti organiziranju prosvjednih aktivnosti te ističe sljedeće zahtjeve:

1.        Tražimo zaustavljanje daljnjeg propadanja stabilnih postrojenja i prijevoznih sredstava Hrvatskih željeznica.

2.        Tražimo zapošljavanje kapaciteta društava osnovanih radi gradnje i održavanja HŽ-ovih stabilnih postrojenja i prijevoznih sredstava: Održavanje vagona, Remont i održavanje pruga, Pružne građevine, PRO-REG i POSIT te pomoć kod restrukturiranja društava Željeznička tiskara i Željezničko ugostiteljstvo.

3.        Tražimo žurno provođenje programa sanacije i restrukturiranja društva Održavanje vagona prema prijedlogu HŽ Carga i Održavanja vagona, sukladno prijedlogu konzultatske kuće McKinsey koja djelatnosti AGIT-a, Održavanja vagona, Održavanja vučnih vozila smatra osnovnim djelatnostima i predlaže njihovo vraćanje u maticu.

Tražimo rješavanje statusa putničke agencije Croatia Express i djelatnosti vagon restorana.

4.        Tražimo redovitu isplatu plaća, isplatu regresa za godišnji odmor, Božićnice i poklona za djecu svih radnika HŽ Holding Grupe, uključujući ovisna društva Remont i održavanje pruga, Održavanje vagona, PRO-REG, Željezničko ugostiteljstvo i Željeznička tiskara.

Kao upozorenje Sindikat hrvatskih željezničara 16. 12. 2009. organizirat će javni prosvjed radnika matičnih i ovisnih društava HŽ Holding Grupe.

Okupljanje prosvjednika bit će na platou između zgrade Zagreb Glavnog Kolodvora i V. perona u 10,30 sati, nakon čega će se prosvjedna kolona uputiti Mihanovićevom ulicom, ispred Uprave HŽ Holding, prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na Prisavlju 14, gdje će se održati prosvjedni skup.

Lijep pozdrav!

                                                                                          Ivan Forgač

            Predsjednik