"ZA SHŽ, ZA svoja prava!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Predsjednik SHŽ uputio otvoreno pismo premijerki Kosor

Objavljeno: 12. 05. 2010.

Poštovana predsjednice Vlade RH, gđo. Jadranka Kosor,

Sindikat hrvatskih željezničara ovim putem još jednom izražava nezadovoljstvo i zgražanje nad odlukom o privremenoj obustavi prometa na tri lokalne pruge: Sirač - Pčelić, Pleternica - Našice te Martin Brod - Ličko Dugo Polje – Knin.

Radi se o izravnoj posljedici dugogodišnjeg neizvršavanja zakonske obveze države, da održava i obnavlja pruge koje su se na području Hrvatske gradile u proteklih 150 godina, a sada se zatvaraju.

Tako na mreži veličine cca 2700 km remont pruga zaostaje na cca 1500 km, uz trend daljnjeg pogoršanja. Iz godine u godinu smanjuju se komercijalne brzine, kao i dozvoljeni osovinski pritisak, što iznimno loše utječe na prihode željezničkih prijevoznika koji su u sve većim gubicima.

Istovremeno, u zadnje 2 godine prihodi iz proračuna smanjeni su za oko 1,5 milijarde kuna, tako da osim za obnovu, više nema sredstava niti za redovno održavanje pruga i prijevoznih sredstava.

Uz poslovne teškoće prijevoznika i upravitelja infrastrukture, takvo neulaganje rezultira velikim gubicima na rubu stečaja ovisnih društava u vlasništvu države, osnovanih radi gradnje i održavanja pruga i prijevoznih kapaciteta: Remont i održavanje pruga, PRO-REG, POSIT, TŽV Gredelj, OV Održavanje vagona, RŽV Bjelovar, RŽV Čakovec, dok se problemi pojavljuju i u preostalim društvima: Pružne građevine, OVV Održavanje vučnih vozila i RPV Slavonski Brod, ili sveukupno oko 6000 radnih mjesta u ovisnim društvima HŽ-a i još koja tisuća u Končaru, Đuri Đakoviću te kod manjih proizvođača i dobavljača.

Zahvalni smo na kreditnom jamstvu Vlade RH za obnovu i gradnju stabilnih kapaciteta u visini 630 mln Kn, no kako stvari stoje, radi nesnalaženja i nefunkcioniranja službi u HŽ Infrastrukturi, realizacija planiranih investicija započet će tek u 4. kvartalu godine, a moguće tek sljedeće godine. Naime, i ranije odobrena sredstva za investicije se ne realiziraju i to zbog raspisivanja nepotrebnog javnog nadmetanja, koji je sada pred poništenjem (remont 16 km dionice Lokve-Drivenik).

Javno nadmetanje u ovom slučaju je nepotrebno i štetno, jer je HŽ Infrastruktura jedini vlasnik društava Remont i održavanje pruga, PRO-REG, POSIT i Pružne građevine koje su osposobljene za izvođenje radova. Prema odredbama Zakona o javnoj nabavi u takvim slučajevima posao s vlastitim društvima sklapa se izravnom pogodbom temeljem članka 114., kao usluga, a budući da ta društva nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, materijal nabavlja HŽ Infrastruktura putem javnog nadmetanja. Cijelo vrijeme smo na to upozoravali, a sada se pitamo hoće li netko odgovarati za donošenje pogrešne poslovne odluke?

Radi neulaganja i neodržavanja pruga HŽ Infrastruktura je sada prisiljena zatvarati pruge, raditi planove sanacije i restrukturiranja ovisnih društava i otpuštati više stotina radnika, a na red čekaju i dobavljači kojima je HŽ Infrastruktura, što izravno, što putem ovisnih društava, dužna stotine milijuna kuna.

Nije li bilo daleko bolje zaposliti postojeće radnike u ovisnim društvima i obnoviti navedene pruge, u kojem slučaju bi ovisna društva podmirivala obveze prema dobavljačima pa se sada ne bi razgovaralo o pokrivanju gubitaka, zbrinjavanju tolikog broja radnika itd? Tim više što je na lokalnim prugama iskoristiv rabljeni materijal izgrađen iz magistralnih pruga, nakon čega se pruga može koristiti daljnjih dvadesetak godina gotovo bez ikakvih novih troškova.

Tko će odgovarati zato što je odabrana najgora i dugoročno najskuplja varijanta neodržavanja i neulaganja?

Još jednom moramo istaknuti procjene relevantnih stručnjaka kako je željeznica prijevozno sredstvo budućnosti te je neizmjerna šteta zatvarati pruge koje su građene u proteklih 150 godina.

Obzirom na teškoće navedenih ovisnih društava HŽ-a, ali i cijelog građevinskog sektora, još jednom predlažemo da se, pored primjene Nacionalnog programa željezničke infrastrukture, koji je gotovo u potpunosti mrtvo slovo na papiru, izradi i program revitalizacije lokalnih pruga.

Nakon revitalizacije, lokalne pruge mogle bi se dati na upravljanje županijama, gradovima i općinama, jer bi troškovi održavanja bili zanemarivi. Nabavkom motornih vlakova, lokalni i regionalni prijevoz postao bi vrlo kvalitetan i jeftin, da ne govorimo o energetskoj učinkovitosti i ekološkim prednostima takvog oblika prijevoza.

Predsjednice Kosor, Sindikat hrvatskih željezničara na navedenu temu već više puta Vam se obraćao, a pisali smo i o potrebi suzbijanja nelojalne konkurencije u uslužnim djelatnostima čišćenja i redarstva putem inspekcijskih službi i putem poreznog nadzora. Dopisi su uredno zaprimljeni te proslijeđeni u pojedina Ministarstva, no zasad bez odgovarajućeg rezultata.

Uistinu smatramo da navedene teme zaslužuju raspravu i odgovarajuće odluke cijele Vlade RH. Vlada nije svemoćna, ali ako želi potporu građana, Vlada mora rješavati ono što se može riješiti, makar se ponekad čini da ima većih i važnijih problema.

Vaš kolega i prijatelj, gospodin Pahor, svaki mjesec dolazi u Slovenske željeznice kako bi pomogao u rješavanju teškoća. Molimo da se i Vi osobno više posvetite Hrvatskim željeznicama i rješavanju naših problema.

Lijep pozdrav!

                                                                                               Ivan Forgač

                                                                                               Predsjednik

 

  

Na znanje:

-       g. Božidar Kalmeta, ministar MPI,

-       HŽ Holding - Uprava

-       HŽ Infrastruktura - Uprava,

-       Javna glasila.