"ZA SHŽ, ZA svoja prava!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Prosvjed 8. 6. 2010.

Objavljeno: 01. 06. 2010.

Broj: 746/10

U Zagrebu, 1. 6. 2010.

                                                                                Vlada Republike Hrvatske

                                                                        gđa. Jadranka Kosor, predsjednica

                                                                 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

                                                                            g. Božidar Kalmeta, ministar

                                                                                           HŽ Holding

                                                                   mr. Zoran Popovac, predsjednik Uprave

                                                                                      HŽ Infrastruktura

                                                                   g. Branimir Jerneić, predsjednik Uprave

                                                                                       HŽ Vuča vlakova

                                                                       g. Oliver Krilić, predsjednik Uprave

                                                                                             HŽ Cargo

                                                                     g. Zlatko Rogožar, predsjednik Uprave

                                                                                    HŽ Putnički prijevoz

                                                                     g. Marijan Klarić, predsjednik Uprave

                                                                                      Povezana društva:

-       Remont i održavanje pruga

-       Održavanje vagona,

-       Željezničko ugostiteljstvo

-       Željeznička tiskara

-       PRO-REG

-       AGIT

 Predmet:

Pismo najave prosvjednih aktivnosti radnika društava HŽ Holding Grupe

 Sindikat hrvatskih željezničara 18. 12. 2009. održao je javni prosvjed kojim smo tražili zaustavljanje daljnjeg propadanja HŽ-a.

Unatoč deklarativnim obećanjima, stanje je danas gore nego na dan održanog prosvjeda. Pored nedostatka financijskih sredstava suočeni smo s nemogućnošću funkcioniranja sustava uslijed nesuradnje društava podijeljenog HŽ-a, rada jednih na štetu drugih, uslijed nesposobnosti itd.

Uprava HŽ Holding funkcionira kao raštimani orkestar, čiji autoritet potkopavaju pojedine članice. Posebni je problem što HŽ Infrastruktura, iako najveća članica HŽ Holdinga, nema člana Uprave HŽ Holdinga, radi čega se Uprava HŽ Infrastrukture ponekad ponaša kao da i nije članica HŽ Holdinga.

Tako je primjerice HŽ Vuča vlakova promijenila dobavljača goriva radi 300.000,00 Kn niže cijene na godišnjoj razini (ukupna vrijednost posla 200,000.000,00 Kn), zbog čega je upitan posao prijevoza energenta željeznicom i popravka vagon cisterni ukupne vrijednosti više od 50,000.000,00 Kn. Štete se već manifestiraju gubitkom višemilijunskog posla na održavanju vagon cisterni, koji se seli u Madžarsku.

Uprava HŽ Infrastrukture društvima u svojem vlasništvu odbija dati investicijske poslove na obnovi pruga izravnom pogodbom, iako je na to upućuje Zakon o javnoj nabavi, ali zato bez natječaja privatnoj tvrtki za gospodarenje vodovodnim instalacijama daje posao u tri kolodvora, radi čega će daljnjih 15 godina plaćati višestruku cijenu vode. Pitamo se zašto ponuda privatne tvrtke nije provjerena javnim nadmetanjem, ali još više od toga, pitamo se zašto sama HŽ Infrastruktura nije prethodno sanirala vodovodne instalacije i tako uštedjela više desetaka milijuna kuna? Naime, ugovor je sklopljen na bazi potrošnje u 3 kolodvora čije su instalacije bile u stanju kakvo ovih dana gledamo na cijevi iz koje u Meksičkom zaljevu curi nafta, a takva potrošnja vode bit će baza za obračun u daljnjih 15 godina!

Uslijed neracionalnosti i lošeg ukupnog stanja ne održavaju se pruge, niti prijevozna sredstva, propuštaju se provesti neophodne mjere sanacije i restrukturiranja ovisnih društava pa cijeli sustav tone sve dublje.

Primjerice, od 8 relativno novih nagibnih vlakova u voznom stanju su 3. Unatoč velikom inventarskom broju lokomotiva, kod priliva robe u riječku luku, nemamo je čime izvući, jer ih HŽ Vuča vlakova ne održava u dovoljnom broju. Sve se više otkazuju vlakovi, a uvode autobusi, zatvaraju se cijele pruge itd.

Uzroci takvog stanja, po našem mišljenju, leže u izrazito lošem Zakonu o podjeli HŽ, kao i u neprestanom dovođenju rukovodećeg kadra izvan HŽ-a, po političkoj direktivi, pod utjecajem dobavljača i sl. Iako ministar Kalmeta nastoji pomoći, rezultata ne može biti dok se ne izmjeni Zakon o podjeli HŽ i to tako da se HŽ organizira na način na koji su organizirane druge europske željeznice (Holding trebaju činiti 3 društva: Putnički prijevoz, Teretni prijevoz i Infrastruktura) i dok se Uprava HŽ Holding ne imenuje kao jedan tim koji će djelovati u sinergiji, a ne kao rogovi u vreći, što je sada slučaj.

Sindikat hrvatskih željezničara traži:

1. Isplatu plaće za veljaču, ožujak i travanj za radnike društva PRO-REG.

2. Zaustavljanje daljnjeg propadanja Hrvatskih željeznica redovitim održavanjem i obnovom pruga i prijevoznih sredstava.

3. Izmjenu Zakona o podjeli HŽ, tako da se HŽ organizira kao druge europske željeznice,

4. Donošenje i primjenu programa sanacije društava PRO-REG, Remont i održavanje pruga, Održavanje vagona, Željezničko ugostiteljstvo i Željeznička tiskara.

5.  Zaključivanje kolektivnog ugovora društva HŽ Cargo.

6. Zaključivanje kolektivnog ugovora društva Održavanje vagona.

7. Zaključivanje kolektivnog ugovora društva Željezničko ugostiteljstvo.

8. Zaključivanje kolektivnog ugovora društva Željeznička tiskara.

9. Zaključivanje kolektivnog ugovora društva AGIT.

Sindikat hrvatskih željezničara 8. 6. 2010. organizirat će javni prosvjed radnika matičnih i ovisnih društava HŽ Holding Grupe.

Okupljanje prosvjednika bit će na platou između zgrade Zagreb Glavnog Kolodvora i V. perona u 10,30 sati, nakon čega će se prosvjedna kolona uputiti Mihanovićevom ulicom, ispred Uprave HŽ Holding, prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na Prisavlju 14, gdje će se održati prosvjedni skup.

Sindikat hrvatskih željezničara nastavit će s kontinuiranim prosvjednim aktivnostima sve do ispunjenja zahtjeva.

Lijep pozdrav!

                                                                                          Ivan Forgač

                                                                                          predsjednik

 

 

Na znanje:

-       članovi Sindikata hrvatskih željezničara,

-       javna glasila.