"Zajedno ZA radničku solidarnost!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Pismo povjerenicima SHŽ - traži se maksimalni angažman u organizaciji referenduma

Objavljeno: 09. 06. 2010.

Broj: 783/10

U Zagrebu, 9. 6. 2010.

                                                                                      Povjerenicima SHŽ

                                                                                                  SVIMA

 

Svi povjerenici Sindikata hrvatskih željezničara obvezuju se da, u dogovoru sa ostalim sindikalnim predstavnicima, učine sve što je potrebno i moguće kako bi sindikalne središnjice prikupile potreban broj potpisa za raspisivanje referenduma radi sprečavanja izmjena Zakona o radu, kojima Vlada RH namjerava  omogućiti poslodavcima da mogu otkazati bilo koji kolektivni ugovor prije njegova isteka.

Mogućnošću otkazivanja kolektivnih ugovora koji su na snazi radnici društava HŽ mogu ostati bez mnogih ugovorenih prava, ili se ta prava mogu bitno umanjiti, kao što su:

-      Božićnica,

-      regres za godišnji odmor,

-      otpremnine i otkazni rokovi, a time i broj radnih mjesta,

-      visina plaće i dodataka na plaću,

-      godišnji odmor,

-      plaćeni dopust,

-      stanka,

-      naknada za prijevoz na posao i s posla,

-      naknada za vrijeme bolovanja,

-      prava članova Radničkih vijeća, povjerenika ZNR i sindikalna prava,

-       ostala prava utvrđena kolektivnim ugovorom.

Iz navedenog razvidno je kolika je važnost prikupljanja potpisa, kao i kolika je važnost uspjeha referenduma (izlazak birača na birališta).

Obzirom da uspješnost predstojećih aktivnosti ovisi ponajviše od vašeg angažmana, potrebno je da ne žalite vremena i truda, angažirajući i svoje kolege na poslovima prikupljanja potpisa, ali jednako tako i na objašnjavanju članovima, ukućanima, rodbini i poznanicima, kolika je važnost njihovog potpisa i izlaska na referendum.

Lijep pozdrav!

                                                                                             Ivan Forgač

                                                                                             predsjednik