"Zajedno ZA radnička prava!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Posjet Slovenskim željeznicama

Objavljeno: 30. 08. 2010.

Dana 18.08.2010. god. predstavnici HŽ Putničkog prijevoza: g. Željko Ukić, g. Miljenko Đaković, g. Antun Ćelebija, g. Franjo Jularić i g. Vahid Bajraktarević posjetili  su Ljubljanu, gdje su se upoznali sa radom i organizacijom Slovenskih željeznica. Sugovornici su im bili g. Franc Rupar, šef Službe za razvoj i organizaciju putničkog prijevoza i Mirko Antolović, šef Putničke sekcije Ljubljana.

 

Slovenija kao država ima 1228,7 km pruge, od toga je 503 km elektrificirano, a 330 km je dvokolosiječne  pruge. Prosječna brzina putničkih vlakova je 55 km.

Slovenske željeznice imaju Holding, koji se sastoji od društava Putničkog prometa, Carga, Vuče vlakova i Infrastrukture. Lokomotive su podijeljene između Putničkog prometa i Carga, a motorni vlakovi su dodijeljeni Putničkom prometu. Garniture su starijeg tipa pa se očekuje kupnja novih garnitura s obzirom na rastuću potrebu putnika, naročito prema Ljubljani. Vozni park sačinjava 100 vagona i 50-60 motornih vlakova(EMG/DMG).

Sva društva između sebe imaju ugovore koji se poštuju. Putničkom prometu svi plaćaju prijevozne karte, što podrazumijeva dolazak i odlazak na posao. Društva radnicima plaćaju stvarne troškove prijevoza do posla, tako što radnika obavezuje da prvo moraju koristiti usluge Putničkog prometa ako za to postoji mogućnost, zatim autobusom, a poslije automobilom. U slučaju da koristite automobil do željezničkog kolodvora tada se radniku plaća i trošak automobila..   

Obaveze postoje i prema putnicima pa tako u slučaju kašnjenja vlakova putnici imaju pravo na naknadu štetu. Putnički promet se može osloboditi plaćanja naknade ako je do kašnjenja došlo uslijed više sile, odnosno ako su putnici bili ranije obaviješteni o kašnjenju zbog remonta pruge i sl.

 Putnički prijevoz ima oko 700 radnika pa tako konduktera ima 430, putničkih blagajnika 150 itd. Imaju jednog direktora, tri službe i dvije regionalne sekcije i to Ljubljana i Maribor te znatno manji broj radnika u administraciji. Nemaju nikakvih menedžera, što znači plaća šefova i radnika ovisi o platnom razredu. 

 Vlakopratiteljima se može dodijeliti najviše 4 klasična vagona. Motornom vlaku dodjeljuje se jedan kondukter. Svi vlakopratitelji imaju mobilni uređaj za prodaju prijevoznih karata, koji su vrlo kvalitetni. U istom se nalazi vozni red, tarifa, sve bitnije brzojavke. Imaju kliješta sa brojem, brojem vlaka i datumom. U slučaju potrebe, vlakopratitelji pri pozivu nadređenog radnika koriste vlastite mobitele. Pozivi su u tom slučaju besplatni.

U svim slučajevima kada je vlakopratitelj napadnut u vlaku, pruža mu se sva pravna pomoć kako bi bio u cijelosti obeštećen, a nasilnik sankcioniran. Kod rizičnih vlakova kada  putuju navijači, posjetioci koncerata i sl. vlakovima se dodjeljuje veći broj vlakopratitelja.

Plaća radnika su zadovoljavajuće pa tako šef vlaka ima plaću od 1300 EURA., kondukteri nešto manju. Na prodaju prijevoznih karta, vlakopratitelji ne dobivaju nikakvu proviziju. Radnicima se ne plaća radni staž po godinama. Za teške povrede radne obaveze, radnik može dobiti otkaz ugovora o radu, a upozorenje za težu i lakšu povredu radne obaveze. Novčana kazna može se izreći na tri mjeseca do 15% plaće.

Na prugama koje su opremljeni svjetlosnim signalima, putničkim vlakovima signali znak za polazak vlaka daju vlakopratitelji, a ne prometnik vlakova.

Sve skraćene probe obavljaju vlakopratitelji. Manevarske radnje zakvačivanja i otkvačivanja lokomotive obavlja strojovođa pomoćne lokomotive. U slučaju potrebe da se iz vlaka mora otkvačiti putnički vagon, poslove obavlja manevrista.

Na kraju su predstavnici SŽ Putničkog prometa apelirali na predstavnike HŽ Putničkog prijevoza da ne ukidaju pogranične vlakove, a naročito prema Dobovi.