"Zajedno ZA radničku solidarnost!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Otvoreno pismo SHŽ i SŽH premijerki Kosor

Objavljeno: 14. 07. 2011.

Poštovana predsjednice Vlade RH Kosor,

poštovani potpredsjedniče Milošević,
 

poštovani ministre Kalmeta,
 

ovi Sindikati kontinuirano Vam se obraćaju tražeći da poduzmete mjere za zaustavljanje propadanja željeznice, a naročito za zaustavljanje propadanja željezničke infrastrukture.
 

Činjenica da ozbiljnih ulaganja u željeznicu nema još od osamostaljenja Republike Hrvatske pa i ranije. Isto tako je činjenica da su od 2000. godine naovamo izgrađene tisuće km autocesta, dok su 3 željezničke pruge radi neodržavanja zatvorene, a dio ih je pred zatvaranjem. Bez političkih konotacija moramo reći da su od 2000.-2003. uz gradnju autocesta istovremeno razvijane i pruge. Uz određene pogreške u izboru prioriteta i u realizaciji investicija, ipak je pokazano da se cestovni i željeznički oblik prijevoza trebaju razvijati paralelno. Nakon tog razdoblja nastavljena su ulaganja u gradnju autocesta, dok su ulaganja u željeznicu, u relaciji s troškovima gradnje autocesta, neznatna.
 

Također, donesen je loš Zakon o podjeli HŽ, kojim smo, pored prijevoznika HŽ Putničkog prijevoza i HŽ Carga, dobili Vuču vlakova kao posebnu tvrtku, ravnopravnu prijevoznicima, čega nema nigdje u Europi. Zakonom o podjeli prijevoznici su ostali bez ikakvih nekretnina, iako su u sklopu HŽ-a desetljećima sudjelovali u njihovoj izgradnji i održavanju. Takvim Zakonom onemogućeno
 
je restrukturiranje prijevoznika i njihovo osposobljavanje za tržišnu utakmicu, obzirom da nemaju utjecaja na više od 70 posto vlastitih troškova. Mnogo puta upozoravali smo na učinjene pogreške, koje su i priznate, ali bez volje da dođe do njihova ispravljanja. Nije tolika sramota pogriješiti, sramota je ustrajati u očitim pogreškama, a upravo to čini resorno Ministarstvo i Vlada. Ovom pogreškom izgubili smo 5 dragocjenih godina u kojima smo se trebali restrukturirati, modernizirati i tako pripremiti za liberalizaciju željezničkog prijevoza.

Kao posljedica navedenih propusta , prijevoznici se nalaze u sve većim poslovnim teškoćama koje se, bez promptnog poduzimanja odgovarajućih mjera od strane Vlade i Skupštine, mogu samo produbiti i prijevoznike dovesti u bezizlaznu situaciju.
 

Vuča vlakova d.o.o. troškove "smanjuje" neodržavanjem lokomotiva i motornih vlakova koje je dobila u vlasništvo. Iz tog razloga u ovom trenutku prijeti kolaps u prijevozu putnika (neispravno je 6 od 8 nagibnih vlakova, 6 od 19 elektromotornih vlakova i velik broj lokomotiva), dok su teškoće u obavljanju prijevoza robe zbog neodržavanja lokomotiva prisutne dulje vrijeme.
 

Posljedice poslovnih teškoća prijevoznika ponajviše trpe kćerinska društva u njihovu vlasništvu. Osim problema u kojima se dulje vrijeme nalaze TŽV Gredelj d.o.o. i Održavanje vagona d.o.o., u teškoće se dovodi i dosad uzorno društvo Čišćenje i njega putničkih vagona d.o.o., koje sa svojih više od 700 zaposlenih pruža usluge i na tržištu. Smanjenjem prihoda od HŽ-a i to društvo izgubit će mogućnost sudjelovanja u javnim nadmetanjima, posljedica čega će biti još veći gubitak radnih mjesta.
 

U posljednje dvije godine zamrlo je i tekuće održavanje pruga. Tako ove godine nije izvršen niti 1 metar strojnog reguliranja kolosijeka. Pored zaostatka u obnovi 1000 km pruga, došlo je do zaostatka i u održavanju na 1000 km pruga. Za obavljanje strojnog reguliranja pruga imamo
 
mehanizaciju vrijednu 250 mln kn, imamo osposobljene radnike u radnom odnosu, a potrebno je kupiti malo goriva za pokretanje mehanizacije i malo kamena tucanika. No umjesto da ostvaruje temeljnu zadaću radi koje je osnovana, a to je briga o održavanju pruga, Uprava HŽ Infrastrukture odlučuje se za neodržavanje i za zatvaranje pruga, koristeći sva proračunska sredstva samo za financiranje troškova vlastitog hladnog pogona.

Uprava HŽ Infrastrukture još se i hvali pozitivnim rezultatima poslovanja, ne spominjući dubioze vlastitih kćerinskih društava osnovanih radi obnove i održavanja pruga, čiji rezultati također ulaze u konsolidiranu bilancu HŽ Infrastrukture. Pored toga, Uprava HŽ Infrastrukture ignorira činjenicu da neodržavanjem pruga dolazi i do smanjenja brzina i osovinskog pritiska, čime
 vrijednost pruga ubrzano pada, tako da je gubitak na vrijednosti državne imovine mnogostruko veći od "uštede", da ne govorimo o ugrozi sigurnosti željezničkog prometa.

Kćerinskim društvima osnovanim radi održavanja i obnove pruga (Remont i održavanje pruga, POSIT, Pružne građevine, PRO-REG) najprije je dogovorom Vlade RH i EK onemogućeno sudjelovanje u projektima koje sufinancira EU, a sada ih Uprava HŽ Infrastrukture tjera da u ovo malo vlastitih investicija rade pod okriljem austrijske tvrtke Swietelsky, koja bez vlastitog sudjelovanja u izvođenju radova, kao nositelj ugovora ubire vrhnje.
 

Obzirom na gubitke tih kćerinskih društava, nastale uslijed nedostatka ugovora s HŽ Infrastrukturom kao osnivačem, potrebno je intenzivirati investicije u obnovu pruga, čime bi ta društva sama pokrila gubitke. No, umjesto da ih se uposli, društva se "spašava" skupim kreditima, koji kada dođu na naplatu, još će više povući na dno i ta društva i HŽ Infrastrukturu, koja im je jamac. Naime, krediti su uvjetovani i odobreni donošenjem sanacijskih planova, koji se u segmentu upošljavanja kapaciteta društava realiziraju slabo i nikako.
 

Tražimo da Vlada Republike Hrvatske odmah bez odlaganja osigura obnovu i redovito održavanje pruga i prijevoznih kapaciteta te da pripremi potrebne izmjene Zakona o željeznici i Zakona o podjeli HŽ, kojima bi se HŽ Holding organizirao kao i sve željeznice u Europi i kojima bi
 došlo do svrsishodnije podjele imovine, kako bi se omogućilo njezino racionalnije korištenje i komercijalizacija.

Obzirom na ubrzano propadanje i sve brže gomilanje gubitaka cijele HŽ Holding Grupe, ignoriranjem naših zahtjeva bili bismo prisiljeni pristupiti organiziranju javnih prosvjeda i to na cjelokupnom području funkcioniranja HŽ Hrvatskih željeznica, od Osijeka do Ploča.
 

No isto tako, u cilju rješavanja nagomilanih problema, u svakom trenutku spremni smo na dijalog s predsjednicom Vlade i suradnicima.
 

Lijep pozdrav!

Ivan Forgač, predsjednik SHŽ

Branko Kreš, predsjednik SŽH