"ZA SHŽ, ZA svoja prava!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Potpisan novi Kolektivni ugovor za HŽ Cargo

Objavljeno: 04. 08. 2011.

Broj: 893/11

U Zagrebu, 4. 8. 2011.

                                                               Članovima Sindikata hrvatskih željezničara

                                                                                  Djelatnosti HŽ Cargo

                                                                                 Putem oglasnih ploča

 

Cijenjeni članovi Sindikata hrvatskih željezničara – Djelatnosti HŽ Cargo izvješćujem Vas  da smo s današnjim danom pristupili zaključivanju novog Kolektivnog ugovora HŽ Cargo. Sa strane SHŽ Kolektivni ugovor potpisan je temeljem odluke Odbora Djelatnosti SHŽ HŽ Cargo, koju čine Vaši sindikalni povjerenici.

Pregovori za zaključivanje novog KU trajali su gotovo 1,5 godinu, a održano je 37 sjednica pregovaračkih odbora i desetak sastanaka predsjednika sindikata s predsjednikom Uprave, naročito u završnoj fazi pregovora. Pozicija poslodavca u pregovorima bila je usmjerena na značajno smanjivanje prava radnika, što su pravdali lošim poslovnim rezultatima.

Kolektivnim ugovorom zaštićena su prava radnika i to na razdoblje od 3 godine. To je i najveća vrijednost ovog Kolektivnog ugovora, naročito obzirom na činjenicu da će se 2012. i 2013. godine prijevoz robe željeznicom posve liberalizirati, tako što će se, osim HŽ Carga, kao prijevoznici na našim prugama pojavljivati strane željezničke uprave i privatni prijevoznici. Iskustvo svih europskih željeznica pokazalo je da nacionalni prijevoznik liberalizacijom gubi značajni dio prijevoza i pripadajućeg prihoda, tako da će u narednim godinama najznačajnija aktivnost sindikata u HŽ Cargu biti borba za zaštitu radnih mjesta. U tom nastojanju možemo uspjeti samo uz zaključeni Kolektivni ugovor, koji će  nam dati zakonsku osnovu za zaštitu radnika.

Potpisanim Kolektivnim ugovorom zadržana je postojeća razina plaća, uz korekcije najviše zakinutih radnih mjesta. Tražili smo povećanje plaća svih radnika HŽ Carga, smatrajući da su i dalje zakinuti, no obzirom na gubitke u poslovanju ostvarene 2010. i u dosadašnjem dijelu 2011., poslodavac je naš zahtjev prihvatio samo za manji dio radnih mjesta, za koja smo se svi složili da su najviše zakinuta.

U 12. mjesecu započet će pregovori o cijenama sata rada u 2012., tako da ćemo, ako to poslovni rezultati dozvole, moći korigirati još neka zakinuta radna mjesta.

Božićnica će biti isplaćena u visini 1200 Kn neto, regres za GO u visini 1000 Kn neto (krajem kolovoza, ili početkom rujna 2011.), a Uskrsnica u visini 300 Kn neto.

Vrlo je važno što smo otpremnine kod poslovno, ili osobno uvjetovanog otkaza uspjeli zadržati na visokoj razini – u visini 80 % prosječne plaće radnika isplaćene u prethodna 3 mjeseca, za svaku navršenu godinu staža kod poslodavca. Podsjećam da je zakonski minimum 33 % plaće za svaku godinu staža, a najviše 6 plaća.

Obzirom na nalaz Financijske policije, koja je utvrdila da je davanje naknade za prijevoz na posao i s posla po 2 osnove nezakonito, kao i na zahtjeve HŽ Putničkog prijevoza da im se plate P2 karte, došlo je do promjene kod plaćanja naknade za prijevoz na posao i s posla. Ubuduće će se plaćati stvarni troškovi prijevoza, ali samo po jednoj osnovi. Tako će radnici koji kupuju kartu za javni gradski prijevoz u gradu Zagrebu dobiti 290 Kn, dok će radnici koji putuju vlakom dobiti besplatnu P2 kartu, neovisno o relaciji. Ono što predstavlja poboljšanje je plaćanje stvarnih troškova prijevoza na relacijama na kojima ne vozi vlak, podmirenjem kupljene autobusne karte, ili podmirenjem povećane cijene gradskog prijevoza u gradovima gdje je taj prijevoz skuplji u odnosu na Grad Zagreb. Odavno smo bili svjesni da će poslodavac jednog dana odbiti plaćati dvostruke troškove prijevoza, ali smo taj trenutak odgađali dokle god se to moglo. Radi toga su trpjeli radnici koji uistinu imaju velike troškove prijevoza, a to smo im sada riješili.

Sindikat tehničkog pregleda vagona i vlakova HŽ i Samostalni sindikat HŽ Cargo cijelo vrijeme su sudjelovali u pregovorima, da bi na kraju ispregovarani Kolektivni ugovor odbili potpisati.

Kolektivni ugovor potpisali su Sindikat hrvatskih željezničara i Sindikat željezničara Hrvatske.

Dok pregledači vagona imaju razloga biti nezadovoljni propuštenim u Kolektivnim ugovorima 2002. i 2007., SS HŽ Cargo odbio je potpisati KU samo kako bi situaciju pokušao iskoristiti za sindikalno kokošarenje, tj. za pridobivanje lakovjernog dijela radnika. S druge strane i Sindikat tehničkog pregleda vagona i vlakova HŽ, uz pomoć ostalih sindikata, dobio je povećanje 2 platna razreda za bravare pa smatram da su barem radi bravara trebali potpisati Kolektivni ugovor.

Obzirom da na pregovore za Izmjene i dopune KU koji će započeti u 12. mjesecu 2011., imaju pravo samo sindikati potpisnici KU, pitanje je vremena kada će i ti sindikati pristupiti potpisanom Kolektivnom ugovoru.

Iako Kolektivnim ugovorom nisu ispunjeni svi naši opravdani zahtjevi, smatramo da smo za radnike HŽ Carga odradili dobar poslao, jer je Kolektivni ugovor ipak nešto bolji nego dosadašnji. Obzirom na gubitke u poslovanju svih društava HŽ Holdinga, uključujući i HŽ Cargo, učinjeno prema mojem mišljenju predstavlja veliki sindikalni uspjeh.

U ime Sindikata hrvatskih željezničara zahvaljujem se Pregovaračkom odboru Sindikata, a naročito našem dopredsjedniku Marijanu Jelenskom koji nas je zastupao u pregovorima.

Lijep pozdrav!

                                                                                     Ivan Forgač

                                                                                     predsjednik