"Zajedno ZA radničku solidarnost!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Potpisan Kolektivni ugovor društva Održavanje vagona d.o.o.

Objavljeno: 20. 08. 2011.

Nakon dugotrajnih pregovora 19. 8. 2011. predsjednik Uprave OV Božidar Mlinarek, predsjednik SHŽ Ivan Forgač i članovi pregovaračkog odbora SHŽ Ilija Bulić, Anton Butina, Željko Vlahović i Mirko Sokolić potpisali su novi Kolektivni ugovor društva Održavanje vaagona d.o.o.

Kolektivnim ugovorom zaštićena su postojeća prava radnika Društva i to na razdoblje od 3 godine.

Postignut je dogovor o iznosu Božićnice, Uskrsnice i regresa za GO, koje zbirno iznose 2000 Kn neto.

Iznos otpremnine kod poslovno, ili osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu utvrđen je u visini 80 % prosječne plaće radnika isplaćene u zadnja 3 mjeseca, za svaku godinu staža kod poslodavca.

Visina plaće nije mijenjana, s tim da će se za svaku godinu važenja KU otvoriti pregovori o cijeni sata rada.

Obzirom na mogućnosti razvidne iz rezultata poslovanja, kako Održavanja vagona, tako i cjelokupnog HŽ Holdinga, postignuti rezultat predstavlja maksimum mogućeg, na čemu zahvaljujemo svim sindikalnim pregovaračima.