"ZA SHŽ, ZA svoju budućnost!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Zaključen Kolektivni ugovor društva HŽ Holding

Objavljeno: 09. 11. 2011.

Kolektivni ugovor za društvo HŽ Hrvatske željeznice holding  d.o.o. potpisan je 7. studenog 2011  godine.
Kolektivni ugovor sklopljen je na tri godine a primjenjuje se od 1. studenog 2011. godine.
Sa strane sindikata potpisnici su predsjednik SŽH Branko Kreš; predsjednik SIHŽ Nikola Rupčić; predsjednik SHŽ Ivan Forgač, te sa strane  poslodavca, predsjednik Uprave Zlatko Rogožar.
Potpisivanju su prisustvovali članovi pregovaračkih timova, koji su svojim znanjem i trudom pridonijeli dogovoru i potpisu ugovora. Pregovarački tim sindikata činila su tri člana SŽH: Katarina Mindum – koordinatorica sindikalnog tima,  Marijan Duić i Tanja Horvat  te po jedan  član SIHŽ: Mirjana Konjić  i SHŽ: Martin Uremović. Pregovarački tim poslodavca činili su Mario Serajlić -  koordinator  te Anto Martić, Mirko Mišetić, Donald Neralić i Renata Flinta.
Iako je Poslovnikom o radu pregovaračkog tima prihvaćen prijedlog sindikata o prethodnom kolektivnom ugovoru društva HŽ Holding kao polaznom materijalu za pregovore, pregovori su u određenoj mjeri usporavani praćenjem, od strane poslodavca, tijeka pregovora u društvima HŽ Carga i HŽ Infrastrukture.
Zahvaljujući složnosti sindikalnog tima od početka pregovora u svibnju do završetka u studenom, u Kolektivni ugovor je osim usklađivanja sa zakonskim izmjenama i preciznijih formulacija prava u postojećim člancima ugrađen niz pogodnosti koje do sada u Holdingu nisu bile regulirane.
•    Uveden je članak o stimulaciji za uspješnost u radu;
•    članak o Privremenom obavljanju drugih poslova reguliran je u zakonskim okvirima;
•    uveden je članak koji definira učinkovit socijalni dijalog i partnerstvo;
•    precizno je uređen postupak i mjere zaštite od svih oblika zlostavljanja na radu ( zlostavljanje, uznemiravanje, spolno uznemiravanje i psihičko zlostavljanje);
•    ugovorena je obveza poslodavca da za sve radnike zaključi ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju  te da s posebnom zdravstvenom ustanovom ugovori besplatne dopunske liječničke preglede za sve radnike;
•    ugrađen je članak koji regulira obvezu poslodavca da jednom godišnje iz svojih sredstava u skladu  s mogućnostima izdvojiti sredstva za poboljšanje sindikalnog djelovanja;
•    po novom Kolektivnom ugovoru pravo na kunski dar za božićne blagdane ima i dijete koje u tekućoj godini isplate navršava 15 godina;
•    regulirano je pravo predsjednika radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika u funkciji radničkog vijeća, koji svoju dužnost obavlja koristeći pripadajuće sate na plaću s koeficijentom 1,70 za te sate;
•    vezano uz školovanje uz rad dodano je da za pravosudni i državni stručni ispit poslodavac osigurava radniku odsutnost s posla 4 radna dana;
•    dodan je 1 dan godišnjeg na uvjete rada - rad na kompjuteru preko 4 sata dnevno;
•    izbrisan je članak kojim se predviđa mogućnost otkazivanja kolektivnog ugovora;
•    od 01. siječnja do kraja ožujka za svaku kalendarsku godinu važenja ovog ugovora pregovarat će se o cijenama sata rada za tu kalendarsku godinu.
Reguliranje prava na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla bio je posljednji neusuglašen članak. Sindikalni tim ustrajao je na pravu na naknadu i mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza ukoliko ga radnik mora koristiti za dolazak na posao i s posla.  Pregovori su završeni reguliranjem većine mogućih sitacija osiguravanjem prava na naknadu troškova po različitim osnovama ali koja ne može biti veća od dvostrukog iznosa cijene mjesečne radničke pokazne karte za gradski prijevoz u sjedištu Poslodavca.
Božićnica, uskrsnica i regres regulirani su u maksimalnom neoporezivom primanju za te svrhe.
U tarifnom dijelu, u ovim smo pregovorima inzistirali na dva elementa: podizanje plaće radnicima na najnižim platnim razredima i izjednačavanju platnih razreda za slična radna mjesta u različitim organizacijskim dijelovima.
Sadržaj kolektivnog ugovora je u skladu sa zahtjevima i interesima radnika, ali i objektivnim materijalnim mogućnostima. Za detalje potpisanog Kolektivnog ugovora možete se obratiti svojim sindikalnim predstavnicima.

SINDIKAT ŽELJEZNIČARA HRVATSKE
SINDIKAT INFRASTRUKTURE HRVATSKIH ŽELJEZNICA
SINDIKAT HRVATSKIH ŽELJEZNIČARA