"Zajedno ZA radničku solidarnost!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Povodom najave 5000 otkaza, SHŽ pisao ministru Komadini

Objavljeno: 16. 02. 2012.

Broj: 272/12

U Zagrebu, 15. 2. 2012.

                                                           Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

                                                                            g. Zlatko Komadina, ministar

 

Poštovani ministre Komadina,

Obzirom na potporu koju smo Vam uputili prilikom Vašeg imenovanja na odgovorno mjesto ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, ovim putem izražavam žaljenje zbog Vaše ničim utemeljene izjave o tehnološkom višku 5.000 radnika u sustavu HŽ Hrvatskih željeznica, kao i radi, po našem mišljenju, neobjektivnog i pristranog prijedloga državnog proračuna, kojim se u Vašem resoru sredstva za HŽ smanjuju čak za 540 mln Kn, dok se istovremeno sredstva za luke povećavaju gotovo za 300 mln Kn.

Moram Vas podsjetiti da je HŽ 1989. zapošljavao 44.000radnika. 2000. godine, dolaskom koalicijske Vlade, HŽ sa kćerinskim društvima zapošljavao je oko 23.000 radnika, i od tada do današnjeg dana broj zaposlenih smanjen je još za oko 5.530 radnika te iznosi 17.470 i to uključujući sva kćerinska društva koja imaju oko 4.980 zaposlenih (uključujući TŽV Gredelj koji je vjerojatno najveća tvornica u RH). U odnosu na 1989. HŽ danas zapošljava 39 % radnika, a broj kilometara pruge otprilike je isti.

U navedenom razdoblju željeznica je više propadala nego se obnavljala i modernizirala, tako da je smanjenje broja radnika postignuto bez modernizacije, radi čega sada imamo nedostatak zaposlenih na mnogim radnim mjestima, kao i ostvarivanje prekovremenih sati. Pri tome ne bježimo od toga da ima i nepotrebnih radnih mjesta i radnih mjesta na kojima postoji višak zaposlenih, ali ta brojka je vrlo daleko od 5.000.

Društva koja su izdvojena u sklopu outsourcinga svoje prihode ostvaruju na tržištu. Cijene koje postižu prema HŽ-u na tržišnoj su osnovi i često puta provjeravane natječajima. Mnoga od tih društava bila su predmet više pokušaja privatizacije, sukladno programima koje su prihvatili i sindikati. Osim u slučaju RVR Uslužne djelatnosti, privatizacija drugih društava nije uspjela.

Kćerinska društva koja su vezana uz djelatnost HŽ-a ozbiljno su restrukturirana. Tako je Održavanje vagona d.o.o. od izdvajanja iz HŽ 2003. broj zaposlenih smanjilo sa 510 na 342 i to isplaćujući otpremnine većim djelom iz vlastitog prihoda. Slično je i s društvom Održavanje vučnih vozila d.o.o.

Društva koja su osnovana radi gradnje i održavanja pruga i stabilnih postrojenja našla su se u teškoćama, jer im je HŽ Infrastruktura 2009. drastično smanjila narudžbe, iako su potrebe za obnovom pruga ogromne. Iz tih razloga broj zaposlenih u društvu Remont i održavanje pruga smanjen je s više od 800 na 330. To društvo je do 1990. godišnje izvodilo oko 150 km remonta pruga i to s manje mehanizacije, a sada, zbog nedostatka investicijskih sredstava, radi jedva desetak kilometara. Slično je i sa društvom PRO-REG d.o.o., koje bi godišnje trebalo izraditi i obnoviti najmanje 200 skretnica, no zbog nedostatka sredstava za investicije, izrađuje i obnavlja ih tek desetak.

Istovremeno se iz godine u godinu smanjuju brzine i osovinski pritisak na prugama.

Obzirom na izostanak investicija, privatizacija tih društava značila bi likvidaciju po kratkom postupku, čime bi Hrvatska bila jedinstvena zemlja koja na 2800 km pruga nema svojeg remontera. S druge strane, ako se počnu obnavljati pruge, ta društva u kojima su plaće male i nisu rasle 8 godina, za HŽ Infrastrukturu neće biti nikakav teret, nego mogućnost da za mali novac kvalitetno popravi dotrajale pruge. Investicijski ciklus u gradnju i obnovu pruga, kojeg najavljujete, nezamisliv je bez kćerinskih društava Remont i održavanje pruga, Pružne građevine, PRO-REG i POSIT.

Izostanak ulaganja ponajprije je posljedica preinvestiranja cesta i podinvestiranja željeznica od strane države. Pored toga proračunska sredstava za održavanje pruga i regulaciju prometa, kao i za subvencije putničkog i kombiniranog prijevoza od 2008. smanjena su ukupno za oko 1,2 milijarde. Novo smanjenje za još 540 mln Kn u 2012. znači da se bez skupih zaduživanja neće moći financirati niti hladni pogon.

Podupiremo proračunske stavke za poticanje poduzetništva, no najbolji način poticanja je da se poduzetnicima da posla. U tom smislu investicije u željeznice upravo mogu i trebaju predstavljati pravi poticaj gospodarstvu i to podjednako građevinskom i industrijskom sektoru, odnosno ostacima metalske grane. Naime, velike su potrebe za gradnjom novih motornih vlakova koje proizvode Končar i Gredelj, u čemu sudjeluje i veliki broj domaćih kooperanata. Investicijskim ulaganjima u gradnju i obnovu pruga potaknuo bi se posrnuli građevinski sektor, ali i brojne tvrtke koje proizvode opremu. S druge strane, izravne državne subvencije privatnim poduzetnicima često ostaju bez efekta.

Što se tiče raspodjele proračunskih sredstava u Vašem resoru, smatramo da se stavka HŽ ne smije toliko marginalizirati, a stavka luka toliko favorizirati. Ako ima novca, treba ga biti za sve, a ako nema, nema ni za koga. Možemo razumjeti to što ste iz Rijeke i što ste donedavno bili župan, ali sada ste ministar za područje cijele Hrvatske. U Slavoniji, Lici, dalmatinskom zaleđu pa i u Zagorju i u ruralnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, od radničkih zanimanja još jedino željezničari zarađuju nekakva prosječna primanja.

Sindikat hrvatskih željezničara, kao i dosad, podržat će svaku odluku koja ide u smjeru dobrobiti Hrvatskih željeznica i Republike Hrvatske, ali ćemo se žestoko oduprijeti daljnjoj marginalizaciji željeznice i željezničara.

Želja nam je da se nesporazumi izbjegnu prvenstveno kroz izravni socijalni dijalog te Vam još jednom predlažemo da nas pozovete na sastanak na temu broja zaposlenih te da nas informirate o planovima, uključujući da nas informirate o načinu osiguranja nedostajućih financijskih sredstava za održavanje pruga, subvencioniranje prijevoza putnika i kombiniranog prijevoza u 2012.

Lijep pozdrav!

                                                                                          Ivan Forgač

                                                                                          predsjednik

 

 

 

 

Na znanje:

-       Dr. Ivo Josipović, predsjednik RH,

-       G. Zoran Milanović, predsjednik Vlade RH,

-       G. Krešimir Sever, predsjednik NHS,

-       HŽ Holding i kćerinska društva.

-       Javna glasila.