"ZA SHŽ, ZA svoja prava!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Potpisan je IV. Aneks Kolektivnog ugovora HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.

Objavljeno: 12. 09. 2012.

Dana 11.09.2012. god. sindikati s pravom na kolektivno pregovaranje (SHŽ i SŽH) i poslodavac potpisali su IV. Aneks Kolektivnog ugora HŽPP. Potpisani Aneks KU je izraz sadašnjih realnosti i objektivne mogućnosti u kojem se HŽ Putnički prijevoz nalazi. Neosporno je da je stanje u HŽ Putničkom prijevozu dosta alarmantno zbog pada prihod od prijevoza putnika i subvencije (države, županija i Grada Zagreba), a istovremeno troškovi rastu. Stoga, je bilo je nemoguće zadržati sva prava radnika sadržana u Kolektivnom ugovoru, radi toga smo i prihvatili da se neka prava smanje kako ne bi dovedeno u pitanje funkcioniranje HŽ Putničkog prijevoza i isplata plaće radnicima.

 Kako bi premostio nastalu financijsku problematiku, poslodavac je želio troškove poslovanja prebaciti na radnike te je predložio platformu za kolektivne pregovore kojom bi radnici izgubili veća prava kao što su:

 1. uvođenjem šestomjesečne preraspodjele, umjesto mjesečne
 2. skraćivanje otkaznih rokova za radnike,
 3. ukidanje pripravnosti kod kuće,
 4. smanjenje visine otpremnine za radnike koji su proglašeni tehnološkim viškom
 5. smanjivanje dnevnica  s 170,00 kn na 140,00 kn. Za vlakopratnju pola dnevnice (70,00 kn podijeljena s 24 sata rada),
 6.  troškove dopunskog zdravstvenog osiguranja plaćali bi radnici,
 7. ukidanje jubilarne nagrade itd.

 Sindikati nisu mogli prihvatiti drastično ukidanje prva radnika, stoga su se i kolektivni pregovori odužili na tri mjeseca. Možemo reći da smo sačuvali najvažnija prava radnika - nijedna potpisana odredba nije lošija, nego što su već potpisali sindikati u HŽ-društvima, a što se vidi u slijedećem: 

 1. Odredba o  preraspodjeli radnog vremena ostala je mjesečna, ali je dana mogućnost da se do 10 sati može iz jednog u drugi mjesec računati u tekući ili sljedeći mjesec, ovisno o mjesečnom fondu sati.

Ova odredba je u interesu poslodavca jer mu omogućuje lakše sastavljanje turnusa rada za radnike vlakopratnje. Također omogućuje radnicima lakšu zamjenu. Naime, turnusi rada nisu isti, što ima za posljedicu da kod zamjene jedan radnik ostvaruje prekovremen rad, a drugom se dopisuju. Posljedice su bile da je vlakopratiteljima bila otežana zamjena, kako ne bi trpio štetu

 1. broj dana godišnjeg odmor radnika s 31 dan smanjen je na 30 dana. Ta se odredba ne odnosi na radnika koji rade pod otežanim uvjetima.
 2. dodatak na plaću za mentorstvo s 20%  smanjen je na 10%
 3. smanjen je broja dana godišnjeg odmora radnik s 31 dna, na 30 dana. Ta se odredba ne odnosi na radnike koji rade pod otežanim uvjetima.
 4. dnevnica za službeno putovanje smanjena s 170,00 kn na 150 kn
 5. ukinuta je božićnica za 2012. god.
 6. ukinuta je uskrsnica, regres i božićnica za 2013. god.
 7. pravo na dječje darove ostvaruje samo roditelj preko kojeg je dijete osigurano, a ne kao dosada oba roditelja zaposlena kod poslodavca
 8. umanjena su sindikalna prava