"Budimo ZAjedno, budimo jači!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Zatražili smo da se isprave propusti u podjeli radnika HŽ Vuče vlakova

Objavljeno: 13. 09. 2012.

Broj: 1194/12

U Zagrebu, 13. 9. 2012.

                                                                     HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

                                                                                   UPRAVA

                                                                                         

                                                                             HŽ Cargo d.o.o.

                                                                                   UPRAVA

 

Predmet:

Podjela strojnog osoblja HŽ – Vuče vlakova

 

Poštovani,

ponukani izraženim nezadovoljstvom većeg broja strojovođa, koji su nam se u vezi s tim obratili, upozoravamo vas na nelogičnosti podjele strojnog osoblja, koji je navodno izvršila ad hoc radna grupa HŽ Carga, HŽ Putničkog prijevoza i HŽ Vuče vlakova.

Naime, pojavile su se dvije liste podjele strojnog osoblja. Jedna s datumom 24.7.2012., a druga s datumom 18.8.2012.. Lista od 18.8 2012. je navodno korigirani popis od 24.7.2012. u smislu uvažavanja potrebnih kriterija. Prvenstveno se to odnosi na strojovođe koje su bili dodijeljeni HŽ PP-u a nisu imali ispit za EMV serije 6 111, te su oni po novijoj listi dodijeljeni HŽ Cargu.  Također su ispravljene pogreške kod strojovođa kod kojih nije bio upisan ispit za DMV serije 7 123, te su onu sukladno zadanim kriterijima dodijeljeni HŽ PP-u.

Međutim na novijem popisu ostaje velik broj strojovođa koji su skoro cijeli radni vijek na teretnim vlakovima a sada su dodijeljeni HŽ PP-u, a strojovođe koje su skoro cijeli radni vijek na putničkim vlakovima dodijeljeni su Cargu. To je potpuno nelogično.

Postoji određen broj strojovođa kojima upisan ispit za EMV 6 011. Ta serija na HŽ-u više ne postoji no nekim strojovođama je ta serija priznata kao prednost za prelazak u HŽ PP, dok nekima, koji taj ispit imaju, to nije i upisano i tretira se kao nedostatak potrebnog broja ispita za HŽ PP.

Također postoji određen broj strojovođa sa teoretskim ispitom za DMV serije 7 123, kao i teoretskim ispitima za skoro sve motorne vlakove, a da povjerenstvo za podjelu osoblja to nije uzelo u obzir. Postavlja se pitanje čemu se je ulagalo u njihovo školovanje.

Smatramo da bi kod podjele strojnog osoblja trebalo voditi računa o sklonostima svakog pojedinca tj. obaviti anketu među strojovođama čime bi se pravično riješilo 50% podjele. Također je trebalo uvažavati stvarno mjesto stanovanja pojedinog strojovođe, jer dugotrajno i naporno putovanje na posao može znatno ugroziti sigurnost prometa poglavito ako takav strojovođa putuje iz Vinkovaca u Zagreb da bi upravljao vlakom za prijevoz putnika.

U popisu od 18.8.2012. u odnosu na stariji popis od 24.7.2012. ima nekih zamjena koja nedvojbeno ukazuju na pogodovanje i diskriminaciju. Naime strojovođe prethodno dodijeljene Cargu prebačene su u HŽ PP na mjesto strojovođe koji ispunjava iste kriterije ili čak zadovoljava više od traženih kriterija. U VV Zagreb je 20 takvih slučajeva, u VV Rijeka 3 slučaja, a takvih slučaja vjerojatno ima i u drugim vučama.

Zaključno smatramo da podjela strojovođa treba biti objektivna, da treba uvažavati osobne sklonosti pojedinog strojovođe i da ne smije biti predmet tezgarenja na relaciji SSH - radna grupa za podjelu. Svaki pojedini strojovođa zaslužuje da bude tretiran kao jednakovrijedan zaposlenik, neovisno o tome je li član Sindikata strojovođa Hrvatske, ili nije, i kojem se na jednakopravan način priznaju sva prethodna dostignuća glede stručnog obrazovanja.

Lijep pozdrav!

                                                                                     Ivan Forgač

                                                                                     Predsjednik

 

 Dostaviti:

-       Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.