"ZA SHŽ, ZA svoja prava!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

SHŽ pisao ministru Hajdašu Dončiću o restrukturiranju djelatnosti održavanja i remonta željezničkih prijevoznih sredstava

Objavljeno: 02. 10. 2012.

Broj: 1265/12

U Zagrebu, 2. 10. 2012.

                                                  Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

                                                                g. Siniša Hajdaš Dončić, ministar

 

                                                                          HŽ Putnički prijevoz

                                                            g. Dražen Ratković, Uprava - direktor

 

                                                                                  HŽ Cargo

                                                             g. Ivan Lešković, predsjednik Uprave

 

                                                                      Održavanje vučnih vozila

                                                            g. Nenad Postružin, Uprava - direktor

 

                                                                          Održavanje vagona

                                                           g. Božidar Mlinarek, Uprava – direktor

 

                                                               Čišćenje i njega putničkih vagona

                                                            g. Svetimir Marić, Uprava – direktor

 

                                                                          RPV Slavonski Brod

                                                           g. Jakob Mađarević, Uprava – direktor

 

                                                                                TŽV Gredelj

                                                             g. Robert Frdelja, Uprava – direktor

 

                                                                               RŽV Čakovec

                                                            g. Dražen Vidović, Uprava – direktor

 

                                                                               RŽV Bjelovar

                                                             g. Franjo Gerovac, Uprava - direktor

 

Predmet:

Restrukturiranje djelatnosti održavanja i remonta željezničkih prijevoznih sredstava

 

Poštovani,

Planom restrukturiranja HŽ-a, koji je donijela Vlada RH, predviđeno je i restrukturiranje djelatnosti održavanja i remonta željezničkih prijevoznih sredstava.

Plan restrukturiranja nije detaljno razradio modele restrukturiranja djelatnosti održavanja i remonta željezničkih prijevoznih sredstava.

Pored toga, prilikom donošenja Plana restrukturiranja nije se znalo realno stanje u TŽV Gredelju, koje se pokazalo mnogo lošijim od službenih rezultata poslovanja, radi čega je nad Društvom pokrenut stečajni postupak.

Obzirom da je, prema određenim tumačenjima Programa restrukturiranja, TŽV Gredelj trebao biti osnivač društva Tehnički servisi, smatramo da radi stanja u tom društvu, treba pronaći drugi model za osnivanje Tehničkih servisa.

Također, prema našem mišljenju, ali i prema mišljenju stručnjaka iz HŽ Carga, potrebno je preispitati buduću organizaciju radionica za održavanje i remont teretnih vagona. Naime, iskustvo je pokazalo mnogo kvalitetnije upravljanje kada se kćerinsko društvo nalazi u vlasništvu prijevoznika koji je zainteresiran za djelatnost toga kćerinskog društva, u odnosu na situaciju kada je kćerinsko društvo u vlasništvu jednog prijevoznika, a radi za drugog prijevoznika, u kojem slučaju vlasnik nije zainteresiran da ulaže u razvoj tog dijela Društva.

Do takve situacije došlo je u društvu Održavanje vagona, koje je u vlasništvu HŽ Carga. HŽ Putnički prijevoz, koji nema vlasničku odgovornost, prisilio Društvo da otkupi nekurentne zalihe i doveo ga na rub stečaja, radi čega je HŽ Cargo to svoje društvo kasnije morao dokapitalizirati.

Drugi takav slučaj je TŽV Gredelj. U ključnim godinama, kada se odlučivalo o budućnosti TŽV Gredelja, kad je odlučeno kolika će se tvornica u Vukomercu graditi, kad su propuštene godine u kojima je trebalo provesti restrukturiranje i osmisliti proizvodni program, vlasnik TŽV Gredelja - HŽ Putnički prijevoz na donošenje najvažnijih odluka nije imao nikakvog utjecaja pa čak nije imao niti jednog člana Nadzornog odbora. U NO TŽV Gredelja sjedili su ljudi iz politike, iz MPPI, iz HŽ Vuče vlakova, iz HŽ Infrastrukture, iz HŽ Holdinga i iz samog TŽV Gredelja, ali ne iz HŽ Putničkog prijevoza, koji je vlasnik Društva. Unatoč tome, teške posljedice stečaja TŽV Gredelja u svojim poslovnim knjigama snosit će jedino HŽ Putnički prijevoz.

Svjesni smo neophodnosti restrukturiranja, no smatramo da je u restrukturiranje djelatnosti remonta i održavanja željezničkih prijevoznih sredstava, potrebno ući krajnje oprezno i promišljeno.

Naše je mišljenje da se tvrtka Tehnički servisi treba osnovati od strane HŽ Putničkog prijevoza i HŽ Carga, a ne od strane TŽV Gredelja. Obzirom na stečaj TŽV Gredelja i enormne gubitke, tvrtka koju bi osnovao TŽV Gredelj, unaprijed bi bila osuđena na propast, pri čemu bi stradalo 1500 radnika TŽV Gredelja, ali i još oko 2000-2500 radnika koji bi došli u vlasništvo TŽV Gredelja.

S druge strane, osnivanjem Tehničkih servisa od strane HŽ Putničkog prijevoza i HŽ Carga, ta tvrtka krenula bi neopterećena Gredeljevim dubiozama te bi mogla zbrinuti velik dio radnika TŽV Gredelja.

Osnivanjem Tehničkih servisa od strane HŽ Putničkog prijevoza i HŽ Carga u razmjernim vlasničkim udjelima, oba prijevoznika bila bi zainteresirana za razvoj svih djelatnosti toga Društva (remont i održavanje lokomotiva, vlakova, putničkih i teretnih vagona).

Ukoliko se Tehnički servisi ipak utemelje samo od strane HŽ Putničkog prijevoza (bez HŽ Carga), onda je, po našem mišljenju, neophodno da radionice specijalizirane za lako održavanje teretnih vagona, koje su sada u sastavu društva Održavanje vagona, ostanu u vlasništvu HŽ Carga, dok bi radionica za popravak putničkih vagona Zagreb GK (Graba) trebala biti izdvojena iz OV-a i ući u sastav društva Tehnički servisi, čiji bi osnivač bio HŽ Putnički prijevoz.

Obrazloženje je da bi radionice za popravak teretnih vagona, ako bi bile u vlasništvu HŽ Putničkog prijevoza, bile osuđene na brzu propast, jer bi HŽ Cargo vagone usmjeravao u one radionice kojima je vlasnik, u kojem slučaju HŽ Putnički prijevoz ne bi imao interesa za njihov razvoj i opstanak. Isto važi u slučaju da radionica za popravak putničkih vagona Zagreb GK (Graba) ostane u vlasništvu HŽ Carga.

Društvo Održavanje vučnih vozila prema našem mišljenju ne treba dijeliti. Cijelo Društvo trebalo bi biti u sastavu Tehničkih servisa koje bi osnovao HŽ Putnički prijevoz i HŽ Cargo, ili samo HŽ Putnički prijevoz.

Ovom prilikom želimo otvoriti još jedno pitanje, a to je podjela društva Čišćenje i njega putničkih vagona i privatizacija djelatnosti čišćenja poslovnih prostora. Ne dovodimo u pitanje ideju, ali smatramo da privatizacija čišćenja poslovnih prostora u sadašnjem trenutku ne može polučiti pozitivne efekte, ali može dovesti do lošije kvalitete čišćenja željezničkih prostora, pri čemu se cijene čišćenja, koje se godinama smanjuju, više ne mogu bitno smanjiti.

Obzirom na krizu, prodajom djelatnosti u ovom trenutku, neće se postići ozbiljna cijena. Iz tog razloga, ali i iz razloga što je tržište usluga čišćenja divlje i neuređeno, mišljenja smo da bi privatizaciju čišćenja poslovnih prostora trebalo odgoditi. Predlažemo da se prije privatizacije za djelatnost čišćenja zaključi granski kolektivni ugovor koji bi se odlukom ministra gospodarstva proširio na cijelu uslužnu djelatnost čišćenja, čime bi se tržište koliko-toliko uredilo. Pored toga, inspekcijske službe trebale bi spriječiti sivu ekonomiju, kako bi društvo Čišćenje i njega putničkih vagona, koje plaća poreze i doprinose u punom iznosu, moglo konkurirati na tržištu.

Društvo Čišćenje i njega putničkih vagona brzo reagira na promjene u uvjetima poslovanja, korekcijom broja zaposlenih, kao i korekcijama kolektivnog ugovora. Društvo svom vlasniku ne stvara gubitke, tako da s privatizacijom nije potrebno žuriti.

Ovim pismom otvorili smo važna pitanja, koja Programom restrukturiranja nisu razrađena te o kojima unutar HŽ-a postoje različiti interesi i različita mišljenja. Predlažemo da se pod pokroviteljstvom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (obzirom da više nema HŽ Holdinga, MPPI je ostalo jedino tijelo koje objedinjava HŽ) žurno održi sastanak kojem bi nazočili svi zainteresirani poslovni subjekti (društva kojima je upućen ovaj dopis) i na kojem bi se iskristalizirao najoptimalniji model restrukturiranja djelatnosti održavanja i remonta željezničkih prijevoznih sredstava. Obzirom da okupljamo većinu radnika djelatnosti održavanja i čišćenja željezničkih prijevoznih sredstava, zainteresirani smo sudjelovati na sastanku.

Ukoliko do sastanka ne dođe, nastojat ćemo što je prije moguće, na tu temu organizirati okrugli stol. Ipak, smatramo da bi bilo bolje da se problematika raspravi na službenom sastanku.

Lijep pozdrav!

Ivan Forgač

Predsjednik

 


Dostaviti:

-       Dr. Ivo Josipović, predsjednik RH,

-       Vlada Republike Hrvatske.