"Budimo ZAjedno, budimo jači!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Radi neisplate 3 plaće radnika PRO-REG-a i izostanka restrukturiranja, najavili smo javni prosvjed

Objavljeno: 09. 01. 2013.

Broj: 27/12

U Zagrebu, 8. 1. 2013.

                                                                          Vlada Republike Hrvatske

                                                                     g. Zoran Milanović, predsjednik

                                                                                    Članovi Vlade

                                                        Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

                                                                 Dr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, ministar

 

Predmet:

Pismo najave javnog prosvjeda članova Sindikata hrvatskih željezničara


Poštovani,

Sindikat hrvatskih željezničara najbrojniji je sindikat u sustavu društava HŽ-a i njihovih kćerinskih društava. Otuda proizlaze i velike odgovornosti naše organizacije, između ostalog i za ostvarivanje prava radnika na rad, kao i prava radnika da za izvršeni rad dobiju plaću.

Vezano za ostvarivanje tih elementarnih prava radnika, na razini uprave društva PRO-REG d.o.o., kao i uprava HŽ Infrastrukture d.o.o., HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i HŽ Carga d.o.o., obavili smo niz bezuspješnih razgovora – radnici PRO-REG d.o.o. nisu dobili sad već 3 zarađene plaće, a s današnjim danom isključeni su im telefoni, oduzeti automobili, a za sutra se najavljuje isključenje struje.

Suprotno odluci Skupštine društva PRO-REG d.o.o., koju su 28. 11. 2013. potpisali predsjednici uprava HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. Dražen Ratković i HŽ Infrastrukture d.o.o. Darko Peričić, prema kojoj se PRO-REG d.o.o. treba restrukturirati, sada dobivamo suprotne odgovore, kako HŽ Putnički prijevoz d.o.o. nije zainteresiran za djelatnost održavanja zgrada te nema namjeru poduprijeti restrukturiranje.

HŽ Infrastruktura d.o.o., koja namjerava namiriti svoja potraživanja i jamstva preuzimanjem imovine PRO-REG-a d.o.o. također ne želi platiti svoje obveze, a neizvjesno je i dogovoreno preuzimanje radnika djelatnosti zavarivanja tračnica i izrade skretnica.

HŽ Cargo, koji nema vlasničkog udjela, niti značajnijih potraživanja, jednostavno odbija platiti svoje nesporne obveze, čime bi se skinula blokada i isplatila jedna plaća radnika društva PRO-REG d.o.o.

Moramo konstatirati da je takav odnos HŽ-ovih društava prema PRO-REG-u, koji dolaskom sadašnjeg direktora radi dobro, krajnje licemjeran, jer je PRO-REG d.o.o. doveden u današnji položaj upravo nekorektnim odnosom HŽ-a i HŽ-ovih društava.

Usmenim nalogom predsjednika uprava HŽ Holdinga d.o.o. i HŽ Carga d.o.o. Zlatka Rogožara, 2011. PRO-REG je preuzeo izvođenje gradnje industrijskog kolosijeka za HŽ Cargo u Vukovaru i uređenja kolodvorske zgrade za HŽ Infrastrukturu u Kninu. Posao je obavljen, bivši direktor PRO-REG-a, kojeg je postavio Rogožar, kooperantima je potpisao zadužnice, a radovi vrijednosti oko 10 mln Kn nisu plaćeni.

Treba reći da je rad bez prethodno zaključenog ugovora u HŽ-u oduvijek uobičajen, naročito kod hitnih poslova, no dosad se to jedino razbilo o glavu radnicima društva PRO-REG.

Naravno, HŽ Cargo koristi izgrađeni industrijski kolosijek, HŽ Infrastruktura koristi uređenu kolodvorsku zgradu, a ispada da su radove isfinancirali radnici PRO-REG-a, koji radi toga nisu dobili 3 zarađene plaće.

Drugo, već mnogo puta upozoravali smo upravu HŽ Carga, kao i resorno Ministarstvo i Vladu RH, kako je za uspjeh restrukturiranja, vrijeme ključni faktor. Odlaganjem se generiraju novi gubici, koji anuliraju rezultate zakašnjelog restrukturiranja.

Društvo Održavanje vagona d.o.o. bavi se pretežno lakim održavanjem putničkih i teretnih vagona i od ključne je važnosti za redovit i siguran tijek željezničkog prometa. Društvo se i dosad restrukturiralo, uglavnom vlastitim snagama (podiglo je 2 kredita za isplatu poticajnih otpremnina koje otplaćuje od redovnih prihoda) te broj zaposlenih smanjilo sa 530 na oko 340.

Međutim, obzirom na pad obujma prijevoza robe, više puta smo Vas upozorili na potrebu nastavka restrukturiranja i smanjenja broja zaposlenih u tom Društvu još za oko 50 radnika, bez čega će brzo potonuti u stečaj. Obzirom na ranije zaduživanje, Društvo nije u mogućnosti financirati otpremnine, potrebna je pomoć vlasnika, jednako kako HŽ Infrastruktura i HŽ Putnički prijevoz financiraju restrukturiranje svojih kćerinskih društava.

Slično je, iako nešto bolje, i s društvom RPV Slavonski Brod d.o.o., koje također treba restrukturiranje.

Sindikat hrvatskih željezničara od Vlade RH, resornog ministarstva i Uprava društava HŽ Holdinga traži:

1.     Isplatu zaostalih plaća radnika društva PRO-REG d.o.o.

2.     Provođenje restrukturiranja društva PRO-REG i preuzimanje dijela zaposlenih od strane HŽ Infrastrukture d.o.o., odnosno od strane Pružnih građevina d.o.o.

3.     Osiguranje financijskih sredstava za financiranje nastavka restrukturiranja društava u vlasništvu HŽ Carga, poglavito društava Održavanje vagona d.o.o. i RPV Slavonski Brod d.o.o. i isplatu poticajnih otpremnina.

Kao što je vidljivo, razumijemo krizu u kojoj se HŽ i RH nalaze, ne tražimo povećanje plaća, a nažalost, ne tražimo niti novo zapošljavanje.

Tražimo isplatu zarađenih plaća i restrukturiranje kojim bi se radnicima isplatile otpremnine, kako bi poduzeća mogla nastaviti poslovanje i osigurati egzistenciju barem za manji broj radnika.

Najoštrije se protivimo „restrukturiranju“ kroz stečaj – čime se rastače državna imovina, do čega će je već došlo u TŽV Gredelju, a doći će i u drugim društvima, ako se pravo restrukturiranje bude i dalje odgađalo.

Tražimo da po navedenim zahtjevima odmah započnu razgovori predstavnika Sindikata hrvatskih željezničara i nadležnih tijela Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te uprava društava HŽ i kćerinskih društava.

Ukoliko se po navedenim zahtjevima ne postigne obostrano prihvatljivi dogovor, Sindikat hrvatskih željezničara 22. 1. 2013. organizirat će javni prosvjed članova Sindikata hrvatskih željezničara.

Okupljanje prosvjednika bit će na platou između zgrade Zagreb Glavnog Kolodvora i V. perona u 10,30 sati, nakon čega će se prosvjedna kolona uputiti Mihanovićevom ulicom, ispred Direkcije HŽ, prema Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture na Prisavlju 14, gdje će se održati prosvjedni skup.

Lijep pozdrav!

                                                                                     Ivan Forgač

                                                                                     Predsjednik

 


Dostaviti:

-       Prof. dr. Ivo Josipović, predsjednik RH,

-       Uprava HŽ Infrastrukture,

-       Uprava HŽ Carga,

-       Uprava HŽ Putničkog prijevoza,

-       Uprave Održavanja vagona d.o.o. i PRO-REG-a d.o.o.

-       Javna glasila.