"Zajedno ZA radnička prava!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Započeli kolektivni pregovori

Objavljeno: 15. 10. 2006.

Budući da trenutno važeći kolektivni ugovor vrijedi do polovice 11. mjeseca 2006., Predsjedništvo SHŽ-a tijekom rujna na svojim je sjednicama donio odluke o imenovanjima članova Odbora sindikata za sklapanje kolektivnih ugovora. Tako su u Održavanju vučnih vozila d.o.o. članovi Odbora za sklapanje Kolektivnog ugovora Ivan Forgač, Ilija Bulić i Ivan Krok, a zamjenici su Stjepan Culi i Zvonimir Polić iz SHŽ-a, te Zdravko Kranjčević iz Sindikata Infrastrukture HŽ, Podružnica Održavanje lokomotiva Zagreb. Odbor sindikata za sklapanje Kolektivnog ugovora Društva Održavanje vagona d.o.o. sačinjavaju Ivan Forgač (koordinator), Ilija Bulić (zamjenik), te Željko Rusan, Anton Butina i Mirko Sokolić (članovi). Članovi pregovaračkog odbora sindikata za sklapanje KU Podružnice SHŽ Remont i održavanje pruga su Ivan Forgač, Mato Derežić, Krunoslav Mišerić i Zlatko Juras, te zamjenik Marijan Godinić, a  Mato Derežić, Davor Blažević i Martin Klišanin članovi su Pregovaračkog odbora sindikata za sklapanje KU Pogona za zgrade Inženjering d.o.o..

Cilj pregovaračkih odbora je sklopiti nove kolektivne ugovore do kraja studenoga. Njihov je cilj zadržavanje prava koji su unijeti u sada važeće KU, te preciznije određivanje onih članaka koje su sindikat i poslodavac tumačili na različite načine.

Pregovori su započeli 11. i 12. listopada u Održavanju vučnih vozila d.o.o. i u Održavanju vagona d.o.o., do sada su održana dva kruga pregovora, a posebno je težište stavljeno na povećanje cijene sata rada u skladu s porastom troškova života, te na zahtjeve vezane uz III. stup mirovinskog osiguranja po kojima bi poslodavac uplaćivao dio sredstava onim radnicima koji su se odlučili za ulazak u ovaj fond.

O tijeku kolektivnih pregovora članstvo će biti izviješteno putem našeg glasila Vijesti, te sastanaka s povjerenicima podružnica društava u kojima se pregovori vode.

(T.D.)