"Zajedno ZA radničku solidarnost!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Započeli Kolektivni pregovori u HŽ Putničkom prijevozu

Objavljeno: 24. 04. 2007.

U HŽ Putničkom prijevozu 11. travnja 2007. godine započeli su kolektivni pregovori. Pregovarački tim SHŽ-a sastavljen je od Ivana Forgača i Vahida Bajraktarevića, te zamjenika Mate Biškupa, a do sada su održana dva sastanka.

 

Sindikat hrvatskih željezničara težište kolektivnih pregovora nastoji usmjeriti prema ispravljanju nepravičnih cijena sata rada, posebno za one radnike koji su prošlim Kolektivnim ugovorom pokradeni samo zato što nisu imali svoje pregovarače.

 

U SHŽ-u se zalažemo da se cijene sata rada podijele u 15 platnih razreda u omjeru 1:3 , da se stimuliraju radnici koji više i kvalitetnije rade, da u slučajevima kada obavljaju i poslove odsutnih kolega ostvare pravo na povećanje plaće za te sate, da dobiju naknadu za vrijeme provedeno u pričuvi, za obavljanje skraćene probe kočenja vlaka i dr.

 

SHŽ će tražiti i smanjenje broja nadređenih radnika koji ostvaruju plaću na temelju koeficijenata.

 

Iz općeg dijela postojećeg Kolektivnog ugovora pokušati ćemo zadržati sve njegove pozitivne odredbe, bez obzira što poslodavac najavljuje smanjenje radničkih prava.

 

Založiti ćemo se da se neke odredbe iz KU poboljšaju - tražiti ćemo dobivanje ugovora na neodređeno radno vrijeme automatizmom za radnike koji rade dvije godine, priznanje stvarnih troškova prijevoza, te da o kontrolnim primjedbama odlučuje Povjerenstvo za štete itd.

 

Također, SHŽ će se založiti da poslodavac uplaćuje doprinose  u dobrovoljni mirovinski fond prema izboru radnika, a u visini 50% od uplate koju sami izdvajaju.

 

V.B.