"Zajedno ZA radnička prava!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

Sindikati s pravom na kolektivno pregovaranje u društvima HŽ Holdinga d.o.o. uputili zahtjeve Upravi HŽ Holding i ministru Božidaru Kalmeti

Objavljeno: 08. 05. 2007.

Sindikati s pravom na kolektivno pregovaranje u društvima HŽ Holdinga d.o.o. (Sindikat hrvatskih željezničara, Sindikat infrastrukture HŽ, Sindikat tehničkog pregleda vagona i vlakova HŽ, Sindikat željezničara Hrvatske, Sindikat prometnika vlakova Hrvatske, Sindikat strojovođa Hrvatske) pozvani su od strane Uprave na sastanak na kojem se razgovaralo o kolektivnom pregovaranju.

Sindikati su temeljem pripremnog sastanka šest sindikata i razgovora s Upravom, Upravi HŽ Holdinga i ministru Božidaru Kalmeti, uputili svoje zahtjeve kako bi se što prije ispregovarali i potpisali kolektivni ugovori.

U danas potpisanom dokumentu sindikati traže zaključenje kolektivnih ugovora za društva bez smanjenja prava na rok od četiri godine, ugovaranje dodatnog povećanje mase sredstava za plaće u društvima za ovu godinu, povećanje plaće za svaku godinu važenja kolektivnih ugovora, te da sva radna mjesta, osim članova uprava društava, cijenom sata rada budu u kolektivnim ugovorima društava.

Sindikati po iznijetim zahtjevima, očekuju očitovanje vlasnika i Uprave HŽ Holdinga, kako bi se u što kraćem roku sklopili kolektivni ugovori za radnike društava HŽ Holdinga d.o.o.

                                                                                                                                      T.D.