"Zajedno ZA radnička prava!"

Postanite član. Ispunite pristupnicu i pridružite se sindikatu hrvatskih željezničara

 

U Zagrebu održan seminar o promicanju svijesti o pravilima Europske zajednice protiv rasne diskriminacije

Objavljeno: 13. 06. 2007.

U Zagrebu je 11. i 12. lipnja 2007. godine u hotelu Dubrovnik održan dvodnevni seminar pod nazivom RAXEN_CT u organizaciji Europske komisije i njene glavne Direkcije za proširenje, te Europske agencije za temeljna prava.

Projekt RAXEN_CT pokrenuo je Europski centar za praćenje rasizma i ksenofobije (EUMC) 2006. godine, a njegova je svrha pomoći organima vlasti i civilnom društvu da otvore put za provođenje odredbi Europske Unije na polju diskriminacije na temelju rasne ili etničke pripadnosti. Poseban dio projekta RAXEN_CT (Europska informacijska mreža o rasizmu i ksenofobiji) je i Informacijska mreža o rasizmu i ksenofobiji u državama kandidatkinjama Hrvatskoj i Turskoj, u sklopu kojega je i organiziran skup u hotelu Dubrovnik, a njegovi su glavni ciljevi podržati razvijanje sposobnosti prikupljanja podataka o rasizmu i ksenofobiji, te doprinositi osvješćivanju svih predstavnika vlasti i civilnog društva o odredbama EU po pitanjima antidiskriminacije s posebnim naglaskom na Direktivu o rasnoj jednakosti (200/32/EZ).

Europska komisija počela je 1999. godine financirati poseban program koji podržava sudjelovanje država kandidatkinja u agencijama Zajednice, a nakon što se ovoj inicijativi pridružio i Europski centar za praćenje rasizma i ksenofobije, države kandidatkinje dobile su mogućnost upoznati se s radom informacijske kreže RAXEN putem koje EUMC prati rasizam i ksenofobiju u Uniji.

Budući da kriteriji za pristup EU od država kandidatkinja zahtijevaju usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom Zajednice, te razvijanje sposobnosti neophodnih za njegovu provedbu, projekt RAXEN_CT podijeljen je u dva dijela. Prvi je njegov dio usredotočen na razvijanje kapaciteta za prikupljanje podataka i izvješćivanje, a njegov je glavni rezultat osnivanje nacionalnih kontaktnih točaka (NFP) koje na osnovu sakupljenih informacija pripremaju izvješća o situaciji za agenciju u državama članicama (u Hrvatskoj je to Hrvatski helsinški odbor). Drugi dio projekta usmjeren je na informiranje organa vlasti i civilnog društva o antidisikriminacijskim zakonima EU, odnosno pravilima Zajednice o jednakom postupanju bez obzira na rasnu ili etničku pripadnost. 

U dva dana, koliko je trajao seminar u Zagrebu, organizatori su uz pomoć gostiju predavača iz različitih tijela EU i nevladinih organizacija, polaznike seminara prvenstveno upoznali o odredbama Direktive o rasnoj jednakosti, odnosno temeljnim načelima koja su u njoj sadržane, a predavanja su se u velikoj mjeri zasnivala na prenošenju iskustava u njenoj primjeni na zakonodavstva država EU. Također, govorilo se o iskustvima u osnivanju tijela za ravnopravnost, što je jedan od ključnih elemenata Direktive.  

Nezavisne hrvatske sindikate na seminaru RAXEN_CT predstavljala je Tamara Dagen, članica Odbora za mlade NHS-a.

T.D.