SINDIKAT HRVATSKIH

ŽELJEZNIČARA  

 

 

  Vijesti siječanj 2003 

VIJESTI

SINDIKAT

HRVATSKIH ŽELJEZNIČARA

Zagreb, Strojarska 17

Tel. 385 01 3783108, Žat. 855 3640, Fax.385 01 3783140, Žat. fax 855 3140, MB. 1179764, žr. 30101-678-121601

e-mail: sindikat-hrvatskih-željeznicara@zg.tel.hr, URL: www.shz.hr              Zagreb, siječanj  2003. 

 

Novi uspjeh naše sindikalne organizacije  Svečano potpisivanje Kolektivnog ugovora Čišćenje i njega putničkih vagona d. o. o.S lijeve strane: Davor Vlak, direktor, Ivan Forgač, predsjednik SHŽ, Branko Jakšić, predstavnik SŽH, Ilija Bulić, predstavnik SHŽ - koordinator Pregovaračkog odbora sindikata.

Sklopljen kolektivni ugovor za Čišćenje i njegu putničkih vagona d.o.o.

27. 12. 2002. u Zagrebu naš Sindikat hrvatskih željezničara (NHS) kao većinski sindikat zastupljen s 4 člana pregovaračkog odbora te Sindikat željezničara Hrvatske (SSSH) kao manjinski sindikat zastupljen s 1 članom Pregovaračkog odbora i Uprava Čišćenje i njega putničkih vagona d.o.o. sklopili su Kolektivni ugovor.

Čišćenje i njega putničkih vagona d.o.o. Društvo je utemeljeno u siječnju 2002. izdvajanjem neosnovne djelatnosti HŽ, u 100 % vlasništvu HŽ. Društvo zapošljava 728 radnika na čišćenju putničkih vagona, kolodvora i prostora.

Kolektivni ugovor Čišćenja i njege putničkih vagona d.o.o. prvi je kolektivni ugovor potpisan s jednim od 7 društava "kćeri" HŽ-a izdvojenih u siječnju 2002.

Potpisani Kolektivni ugovor po obujmu jedan je od najopsežnijih, a sadržajem jedan od najkvalitetnijih kolektivnih ugovora dosad sklopljenih u Hrvatskoj, tako da može služiti na čast, podjednako i Sindikatu i Poslodavcu.

Kvalitetom posebno se ističu rješenja odnosa poslodavca sa sindikatom, uvjeta za rad radničkog vijeća, uvjeta za rad povjerenika i koordinatora ZNR, rješenje naknada za vrijeme bolesti, rješenje naknada za vrijeme GO, uvođenje stimulativnog vrednovanja rada, uvođenje vrednovanja otežanih uvjeta rada, cijena sata rada izražena u kunama, kta za zakašnjelu isplatu, osiguranje od nesretnog slučaja radnika, dopunsko zdravstveno osiguranje radnika, naknada štete i dr.

Cijena sata rada radnih mjesta povećana je sukladno mogućnostima Društva, cijena sata rada radnih mjesta nešto je veća od odgovarajućih cijena sata rada na Hrvatskim željeznicama.

Kolektivni ugovor sklopljen je na 3 godine.

Ivan Forgač

Predsjenik SHŽ

  Povratak na vrh stranice 

 

 

 

Izbori za Radničko vijeće glavne poslovnice HŽ Cargo Zagreb

 

POBJEDA!

 

Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za radničko vijeće Samo četiri mjeseca od uključenja prvih članova i utemeljenja Podružnice SHŽ HŽ Cargo Zagreb, nakon što smo pokrenuli postupak utemeljenja radničkog vijeća, na izborima održanima 18. 12. 2002. naša lista Sindikata hrvatskih željezničara odnijela je uvjerljivu pobjedu.

Lista naše nositeljice Marije Stefanov dobila je 173 glasa, a lista SŽH, nositelja Marijana Lepoglavca dobila je 135 glasova.  

Računajući samo radnike koji su osobno izašli na biralište naša pobjeda još je uvjerljivija: 171 prema 95 glasova. Pomoću glasova upućenih putem pošte, koji se smatraju manje vjerodostojnima, jer su mogući različiti utjecaji na birače te zloupotrebe, SŽH je uspio svesti poraz na podnošljivu mjeru.  

 

Naša većina u Radničkom vijeću Glavne poslovnice HŽ Cargo Zagreb ujedno predstavlja veliku obvezu za izabrane članove, ali i za cijeli Sindikat koji ih je dužan stručno osposobiti i dati svu potrebnu pomoć.

 

Provedbom ovih izbora u stvari pobijedili su svi radnici Glavne poslovnice HŽ Cargo Zagreb, po prvi put dobili su svoje Radničko vijeće. Na taj način na dobitku su i članovi SŽH iz HŽ Carga; iako su izgubili izbore i njihovi predstavnici kao manjinski dio sudjelovat će u radu Radničkog vijeća.

 

Sada po prvi put Radničko vijeće čine robni blagajnici, skladištari, manevristi, vlakovođe i dr. radna mjesta. To nam daje nadu u boljitak HŽ Carga.  

Čestitamo na uspjehu svim našim kandidatima, predstavnicima u izbornim i biračkim odborima i svim našim članovima u Glavnoj poslovnici HŽ Cargo Zagreb.

Josip Kukavčić

poslovni tajnik SHŽ  

Povratak na vrh stranice 

 

 

Broj: 1003/02

U Zagrebu, 29. listopada 2002. 

HŽ-Hrvatske željeznice

UPRAVA

Zagreb, Mihanovićeva 12

                                           

Predmet:  

Očitovanje o namjeri Uprave HŽ za izdvajanje djelatnosti održavanja lokomotiva i vagona iz HŽ u nova Društva

 

Na sastanku predstavnika SHŽ i Uprave HŽ održanom 1. listopada 2002. upoznati smo s namjerom Uprave da djelatnost tekućeg održavanja lokomotiva i vagona izdvoji iz HŽ na način da utemelji 2 nova Društva: Društvo za održavanje vučnih vozila i Društvo za održavanje vagona.

Kao sindikat koji u djelatnosti održavanja željezničkih vozila većinski okuplja više od 80 % radnika, živo smo zainteresirani za sudbinu održavanja.

Analizirajući namjeru Uprave HŽ za izdvajanje djelatnosti održavanja očitujemo se kako slijedi:

 1. Izdvajanje djelatnosti održavanja lokomotiva i vagona suprotno je stavku 1. poglavlja "7. Model organizacije i tehnologije" iz Strategije restrukturiranja i modernizacije Hrvatskih željeznica donesene od strane Hrvatskog sabora, gdje je predviđeno da Vuča vlakova s tekućim održavanjem čini četvrtu poslovnu jedinicu HŽ.

 2. Djelatnost tekućeg održavanja lokomotiva i vagona poslovno je isključivo vezana za HŽ radi nepostojanja drugog tržišta, čime se gubi smisao izdvajanja. Cijena izdvajanja je visoka, usluge poskupljuju, a povećanje prihoda izvan HŽ izostaje.

 3. Propisima iz područja sigurnosti željezničkog prometa podrazumijeva se da je tekuće održavanje dio Hrvatskih željeznica. Primjena postojećih propisa u uvjetima izdvojenog održavanja nije moguća te bi neizbježno dolazilo do kardinalnih pogrešaka s mogućim gubicima ljudskih života.

 4. Izdvajanjem tekućeg održavanja onemogućava se upošljavanje radnika izvršnih službi s gubitkom zdravstvene sposobnosti, što je u jednom dijelu već dosad onemogućeno i to izdvajanjem čuvarske službe. Na takav način smanjuje se produktivnost i mobilnost radne snage cijelog sustava.

 5. Apsurdan je prijedlog da se tekuće održavanje lokomotiva i vagona dijeli na Društvo za održavanje vučnih vozila i Društvo za održavanje vagona. Radionice izvan Zagreba (Osijek, Vinkovci, Split, Rijeka, Ploče, Koprivnica) imaju istog šefa, iste stručne službe i administraciju, većina radnika su istih stručnih profila, koriste isti kamion, isti viličar i brojne druge zajedničke alate, rade u istom krugu, međusobno se ispomažu, tako da je svaka podjela, podjednako u HŽ ili izvan, štetna.

Sukladno navedenom očito je da za izdvajanje tekućeg održavanja lokomotiva i vagona nema valjanih razloga. Jedini razlog je nastavak određene samoobmane prikazivanjem fiktivnog smanjenja broja zaposlenih u HŽ.

Stvarna dosadašnja cijena takve samoobmane izdvajanjem djelatnosti značajno je povećanje ukupnih troškova cijelog sustava (14 d.o.o. "kćeri" + HŽ), ali i ukupno povećanje broja zaposlenih u cijelom sustavu. Radi toga u 2002. očekuje se deficit HŽ oko 900 mln Kn i to uključujući subvencije.

Upravo ukupno povećanje broja zaposlenih cijelog sustava u 2002. nakon višegodišnjih aktivnosti na njegovom smanjenju, nakon što su stotine mln Kn utrošene na Centre za potporu poslovnim promjenama i na poticaje dobrovoljnim odlascima radnika, stvara posebnu gorčinu i frustracije.

Postavlja se pitanje zašto Uprava HŽ želi izdvojiti tekuće održavanje lokomotiva i vagona, iako tako nije predviđeno Strategijom restrukturiranja i modernizacije HŽ? Možda su ciljevi iz Strategije postignuti pa je Uprava odlučila ići korak dalje?

Nažalost ne. Najveći dio aktivnosti na provedbi Strategije kasni, dok se dio njih niti ne provodi. Kasne investicije, nije provedena računovodstvena podjela poslovnih područja, nisu doneseni Zakon o privatizaciji HŽ, Zakon o željeznici, Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu, Izmjene Zakona o lokalnoj upravi i samoupravi, nije riješeno pitanje pokrivanja troškova na lokalnim prugama, nisu komercijalizirane lokacije TŽV Gredelj i Direkcija HŽ niti drugi ciljevi vezani uz nekretnine, nisu restrukturirana dosad izdvojena društva pa niti ona izdvojena početkom '90-ih odnosno 1998. itd.

Bojimo se da upravo neprovođenje Strategije predstavlja razlog ishitrene namjere izdvajanja djelatnosti održavanja lokomotiva i vagona.

Radnici na održavanju lokomotiva i vagona svjesni su potrebe promjena, ali žele da te promjene budu stvarne, a ne fiktivne i bez rezultata. Isto tako, radnici na održavanju lokomotiva i vagona mogu prihvatiti dobre i loše strane restrukturiranja, ali zajedno i u podjednakoj mjeri s radnicima drugih službi HŽ.

Kao reprezentativni predstavnici radnika na održavanju lokomotiva i vagona tražimo da se obustave aktivnosti na izdvajanju te da Uprava prione provedbi Strategije restrukturiranja i modernizacije HŽ onako kako ju je donio Hrvatski sabor.

Provođenju daljnje parcelizacije HŽ s nejasnim i nezdravim ciljevima, kao što je izdvajanje tekućeg održavanja lokomotiva i vagona, suprotstavit ćemo se svim raspoloživim sredstvima.

 

Ivan Forgač

predsjednik

Na znanje:

 • g. Stjepan Mesić, predsjednik RH,

 • g. Ivica Račan, predsjednik Vlade RH,

 • g. Zlatko Tomčić, predsjednik Sabora RH,

 • g. Slavko Linić, predsjednik NO HŽ,

 • g. Roland Žuvanić, ministar PPV,

 • dr. Jure Radić, predsjednik Odbora za pomorstvo, promet i veze Sabora RH,

 • Gospodarsko-socijalno vijeće,

 • Nezavisni hrvatski sindikati,

 • javna glasila

 

Uprava HŽ priopćila nam je namjeru osnivanja još 2 nova Društva "kćer", izdvajanjem djelatnosti održavanja lokomotiva i vagona.

O tom nastavku parcelizacije HŽ očitovali smo se gornjim dopisom.

Poslije upućivanja Očitovanja, na temu izdvajanja obavili smo još nekoliko razgovora s nadležnima. Nakon tih razgovora još čvršće stojimo na pozicijama danog Očitovanja.

Takvim načinom restrukturiranja povećava se ukupni trošak poslovanja, što je suprotno zacrtanim ciljevima. Istovremeno parceliranjem HŽ-a, uz slabljenje pozicije radnika tih društava «kćeri», slabi i pozicija  željeznice u društvu te pozicija radnika i sindikata Hrvatskih željeznica.

Takvim načinom restrukturiranja, uz dosadašnjih izdvojenih 14 Društava, sada idu još 2, zatim Cargo, nakon toga vjerojatno servisne službe te podjela ostatka na 2 tvrtke Prijevoz i Infrastrukturu. Od tog trenutka Hrvatske željeznice više neće postojati.

Indikativno je da se za izdvajanje zauzima osobno Slavko Linić, predsjednik našeg Nadzornog odbora, koji slabo poznaje željeznicu, a još slabije razumije problematiku i važnost tekućeg održavanja lokomotiva i vagona za sigurno odvijanje željezničkog prometa.

 

Upravo zato, takvoj namjeri valja se suprotstaviti svim raspoloživim sredstvima.

 

Povratak na vrh stranice 

 

 

Za samo 5 mjeseci u sklopu SHŽ uspjeli smo utemeljiti sindikalne organizacije HŽ-Cargo i HŽ-Putnički prijevoz i vlakopratnja.

Broj članova naše udruge sad iznosi već oko 3600 članova.

Pozivamo radnike svih struka i djelatnosti HŽ na uključivanje u pripadnu sindikalnu organizaciju u sklopu SHŽ.

To je jedini način da svaka djelatnost HŽ ima svoju sindikalnu organizaciju, pri čemu istovremeno postoji i zajednička udruga: Sindikat hrvatskih željezničara, putem kojeg se prema poslodavcu izlazi sa zajedničkim stavom.

Vašim uključivanjem u našu sindikalnu udrugu sudjelujete u stvaranju sindikalne organizacije koja će moći zaštititi svakog radnika, koja će moći ispregovarati dostojnu cijenu sata rada za svako radno mjesto HŽ. 

Povratak na vrh stranice 

 

 

Privatizacija: Gdje su dionice za željezničare?  

Odmah nakon što je direktor Drempetić u udarnom Dnevniku HRT najavio privatizaciju 4 izdvojena Društva:

 • Čišćenje i njega putničkih vagona,

 • RVR,

 • Željezničko ugostiteljstvo,

 • Željeznička tiskara,

zatražili smo sastanak na tu temu. Na sastanku koji će se održati početkom siječnja zatražit ćemo detaljnu informaciju o namjerama Uprave.

Zatražit ćemo da se eventualna privatizacija provede putem radničkog dioničarstva, uz mehanizme zaštite od "torbarenja" tajkuna.

Isto tako zatražit ćemo odgovore na pitanje prethodnog donošenja posebnog Zakona o privatizaciji HŽ, bez kojega privatizacije HŽ zakonski ne može biti.

Vrlo nam je važan odgovor na pitanje koje ćemo postaviti Upravi HŽ, ali i Vladi RH:

Kako, kad i u kojoj tvrtki će radnici HŽ ostvariti pravo na dionice s popustom u vrijednosti 20.000 DM, na što su ostvarili pravo ostali građani?                                                                                            

Ivan Forgač

predsjednik SHŽ

  Povratak na vrh stranice 

 

 

 

 

Turnusi vlakopratnje

Dosad najjači atak Poslodavca na konduktere  

Odmah nakon udruživanja Sindikata hrvatskih željezničara i Sindikata vlakopratnje HŽ dočekalo nas je donošenje novoga voznog reda i turnusa vlakopratnje.

Obzirom da je poslodavac o turnusima razgovarao sa Sindikatom željezničara Hrvatske koji je dosad imao ovlasti Radničkih vijeća, mi smo se borili za sudjelovanje u razgovorima.

Davali smo očitovanja, obavljali razgovore, no poslodavac, kad je dobio potpis povjerenika SŽH u funkciji Radničkog vijeća, s nama više nije imao namjeru ozbiljno razgovarati.

Tako je, uz potpis povjerenika SŽH Ivana Vukorepe, došlo do viška 4 konduktera u Splitu. Potpis tog Sindikata tim više čudi što i šef Poslovnice tvrdi da se posao može organizirati bez premještaja 4 konduktera u Knin i to bez prekovremenih sati.

Nažalost, izvršni direktor Grgić je ustrajan, držeći se potpisa povjerenika u funkciji Radničkog vijeća, namjera mu je svaku kunu materijalnog troška koji proizlazi iz rasporeda radnog vremena i mjesta primanja službe s leđa poslodavca prebaciti na leđa radnika, što je i jedini motiv prikazivanja viška u Splitu. Radi toga, u cilju rješenja problema prisiljeni smo zatražiti novi sastanak s predstavnicima Uprave HŽ.

Potpuno ispravnom pokazala se naša Odluka o pokretanju postupka utemeljenja Radničkih vijeća Poslovnica Putničkog prijevoza. Provođenjem izbora onemogućit ćemo daljnju trgovinu preko leđa konduktera, jer će u Radničkim vijećima sudjelovati više radnika, i to isključivo iz Poslova putničkog prijevoza.

Osim jačanja utjecaja putem izbora Radničkih vijeća uvjereni smo da će naša sindikalna organizacija SHŽ-Putnički prijevoz i vlakopratnja do sljedećeg voznog reda postati većinska u svim Poslovnicama, čime će radnici Putničkog prijevoza u cijelosti sami preuzeti sudbinu u svoje ruke.                                                                                           

Ivan Forgač

predsjednik SHŽ

  Povratak na vrh stranice 

 

 

 

Izbori za Radničko vijeće Poslovnice HŽ Putnički prijevoz Zagreb

Uspjeli izbori u Poslovnici HŽ Putnički prijevoz Zagreb

Pokrenuli smo postupak utemeljenja Radničkog vijeća Poslovnice HŽ Putnički prijevoz Zagreb. Izbori su uspjeli, Radničko vijeće je izabrano.

Po prvi put kondukteri, putnički blagajnici i dr. radna mjesta Putničkog prijevoza sami sudjeluju u svom Radničkom vijeću, po prvi put o njihovoj sudbini više neće odlučivati radnici drugih službi koje je većinski Sindikat željezničara Hrvatske dosad imenovao da obnašaju dužnost radničkog vijeća Putničkog prijevoza.

Za sudjelovanje u Radničkom vijeću natjecale su se čak 3 liste: naša lista Sindikata hrvatskih željezničara nositelja Dinka Ereša, lista Sindikata infrastrukture HŽ i lista Sindikata željezničara Hrvatske.

Zadovoljni smo jer je naša lista prošla, Dinko Ereš ušao je u Radničko vijeće.

Ako znamo da je u ime svih radnika Poslovnice dosad odlučivao prometnik vlakova iz drugog sindikata, a sad će odlučivati peteročlano Radničko vijeće sastavljeno isključivo od radnika Putničkog prijevoza, onda moramo biti i više nego zadovoljni. Ne smijemo zaboraviti da smo dosad bili posve izvan odlučivanja o pitanjima iz djelokruga radničkih vijeća.

Čestitam našim kandidatima i članu izbornog odbora na značajnom uspjehu.

Vahid Bajraktarević, v. d.

 dopredsjednik SHŽ

Povratak na vrh stranice 

 

 

Izbori za radnička vijeća na Hrvatskim željeznicama

 

 • 07. 01. 2003. godine

Poslovnica HŽ Putnički prijevoz Rijeka, nositelj liste SHŽ Milan Belančić

 • 07. do 13. 01. 2003. godine

Poslovnica HŽ Cargo Osijek, nositelj liste SHŽ Đuro Vujnović

 

 • 07. 08. i 09. 01. 2003. godine

Poslovnica HŽ Putnički prijevoz Osijek, nositelj liste SHŽ Mijat Dubravac

 

 • 08. 01. 2003. godine

HŽ Financije i kontroling, nositeljica liste SHŽ Božica Mlinarić Grčić

 

 • 13. 14. i 15. 01. 2003.

Prometna sekcija Osijek, nositelj liste SHŽ Marko Brekalo

 

 • 14. 01. 2003. godine

HŽ Nabava, nositelj liste SHŽ Ivica Hasanec

 

 • 15. 01. 2003. godine

HŽ Kadrovski pravni i opći poslovi, nositeljica liste SHŽ Božena Hudin

 

 • 15. 01. 2003. godine

Poslovnica HŽ Putnički prijevoz Varaždin, nositelj liste SHŽ Zvonko Bujan

 

 • 16. 01. 2003. godine

Poslovnica HŽ Cargo Ploče, nositelj liste SHŽ Nikola Vuletić

 

 • 16. i 17. 01. 2003. godine

Poslovnica Putnički prijevoz Vinkovci, nositelj liste Marko Sertić

 

 • 24. 01. 2003. godine

Poslovnica HŽ Cargo Rijeka, nositelj liste SHŽ Vladimir Trbović

 

Sve radnike navedenih izbornih jedinica pozivamo da izađu na izbore i daju glas za nositelje liste SINDIKATA HRVATSKIH ŽELJEZNIČARA

Redovni izbori za Radničko vijeće Remonta i održavanja pruga d.o.o. održavaju se 21. 1. 2003. nositelj liste SHŽ je Stjepan Hunjet. Pozivamo radnike da glas daju našoj listi.  

Povratak na vrh stranice 

 

Broj: 1/03

U Zagrebu, 2. siječnja 2003.

HŽ-Hrvatske željeznice

UPRAVA

Zagreb, Mihanovićeva 12

Predmet:

Zahtjev za otvaranjem pregovora o rješavanju spornih pitanja Sindikata hrvatskih željezničara i Uprave HŽ  

Tražimo otvaranje pregovora o rješavanju spornih pitanja Sindikata hrvatskih željezničara i Uprave HŽ.

Kao pitanja za koja smatramo da nisu na zadovoljavajući način riješena navodimo:

 1. Povećanje sramotne cijene sata rada konduktera i drugih radnih mjesta Putničkog prijevoza.

 2. Povećanje sramotne cijene sata rada radnih mjesta HŽ Carga koja su potpisanim kolektivnim ugovorom najlošije prošla.

 3. Povećanje cijene sata rada radnika na održavanju lokomotiva i vagona koja zbog malog udjela dodataka ostvaruju premala ukupna primanja.

 4. Vrednovanje rada u otežanim uvjetima rada sukladno članku 84. Zakona o radu.

 5. Stimulativno vrednovanje rada.

 6. Uređenje prostora za odmor voznog osoblja te vagona za boravak voznog osoblja HŽ Carga.

 7. Poboljšanje uvjeta rada radnika HŽ Carga i radnika na održavanju lokomotiva i vagona.

 8. Provođenje restrukturiranja HŽ sukladno Strategiji donesenoj od strane Hrvatskog sabora, odnosno zaustavljanje aktivnosti na izdvajanju djelatnosti održavanja željezničkih vozila.

 9. Namjeravana privatizacija dijelova HŽ, odnosno dijela izdvojenih Društava, jedino na način radničkog dioničarstva, i to tek nakon prethodnog donošenja posebnog Zakona o privatizaciji HŽ.

 10. Imenovanje predstavnika HŽ Carga i HŽ Putničkog prijevoza u povjerenstva za izvanredne događaje, kako bi se izbjeglo neutemeljeno okrivljavanje radnika tih službi.

Predlažemo da se 1. sastanak s temom rješavanja navedenih spornih pitanja održi u tjednu između 6. i 10. siječnja 2003.  

Lijep pozdrav!

Ivan Forgač

predsjednik

Dajemo dopis upućen Upravi HŽ kojim smo zatražili nove pregovore o plaćama i drugim neriješenim pitanjima naših članova.

Povratak na vrh stranice