SINDIKAT HRVATSKIH

ŽELJEZNIČARA  

 

 

  Vijesti ožujak 2003 

VIJESTI

SINDIKAT

HRVATSKIH ŽELJEZNIČARA

Zagreb, Strojarska 17

Tel. 385 01 3783108, Žat. 855 3640, Fax.385 01 3783140, Žat. fax 855 3140, MB. 1179764, žr. 30101-678-121601

e-mail: sindikat-hrvatskih-željeznicara@zg.tel.hr, URL: www.shz.hr              Zagreb, ožujak  2003.  

Izborili smo osporeno pravo na prosvjed i štrajk!

Nakon što smo održali 7 javnih prosvjeda tražeći pravednije raspoređivanje plaća radnika HŽ Carga, HŽ Putničkog prijevoza i HŽ Održavanja željezničkih vozila te za druga zakinuta radna mjesta, kao i zaustavljanje daljnjeg komadanja i parcelizacije HŽ, suočeni smo s orkestriranim napadom Linića, Uprave HŽ, 4 sindikata te ostalih poslušnika.  

Iako smo održavanje javnih prosvjeda na zakonski način najavili, Uprava HŽ odlučila je protiv svih sudionika javnog prosvjeda 18. 2. 2003. u Zagrebu pokrenuti postupak utvrđivanja odgovornosti radi kršenja radne obveze

Tumačenje kojim Uprava, nakon naše intervencije, odustaje od disciplinske odgovornosti prosvjednika

Argumentiranim i odlučnim stavom (dopis SHŽ na 2. strani) Upravu HŽ prisilili smo na odustajanje od šikaniranja sudionika javnih prosvjeda.

U nastavku provest ćemo izjašnjavanje radnika zakinutih radnih mjesta o Kolektivnom ugovoru te ponovno zatražiti pregovore.

U pogledu izdvajanja djelatnosti održavanja željezničkih vozila ostajemo kod stava da se djelatnost ne izdvaja. Uprava HŽ o izdvajanju sada razgovara s manjinskim Sindikatom infrastrukture HŽ, a naš Sindikat koji okuplja 80 % radnika OŽV nastavlja ignorirati.

Iako smatramo da Uprava treba razgovarati i s manjinskim i s većinskim sindikatom (najbolje zajedno), sjetimo se kako su u pogledu plaća naš Sindikat proglasili manjinskim s kojim se nema što pregovarati. Nažalost, jasno nam je da Uprava s manjinskim sindikatom razgovara samo iz jednog razloga: taj Sindikat u pismu 4 Sindikata svrstao se protiv SHŽ, uz Upravu. Radi ignoriranja od strane Uprave izgledne su nove industrijske akcije SHŽ.  

 

Ivan Forgač 

predsjednik SHŽ 

   

[Povratak na vrh stranice]

 

Broj 294/03

U Zagrebu, 27. 2. 2003.  

Upravi HŽ

Kadrovski, pravni i opći poslovi HŽ

Izvršni direktori i direktori HŽ

Šefovi organizacijskih jedinica HŽ

Šefovi Područnih odjela HŽ

Predmet:

Odluka Uprave HŽ br. U-87-50/03 od 20. 2. 2003.

Donijeli ste Odluku da se sudionicima radnicima koji su u radnom vremenu sudjelovali u javnom prosvjedu, razmjemo vremenu odsutnosti rada umanji plaća te da se protiv tih radnika pokrene postupak utvrđivanja odgovomosti za povredu radne obveze (Odluka Uprave HŽ br. U-87-50/03 od 20. 2. 2003.).

Analizirajući predmetnu Odluku zaključujemo da se ista u točki 3. (utvrdivanje odgovomosti) ne može primijeniti na radnike za koje je u vrijeme održavanja javnog prosvjeda najavljen štrajk (Jedinica HŽ Održavanje vučnih vozila Zagreb i Jedinica HŽ Održavanje vagona Zagreb).

Isto tako niti jedna točka Odluke ne može se primijeniti na radnike-zastupnike Sabora SHŽ koji su se na Sabor odazvali temeljem poziva SHŽ. Naime, obveza Poslodavca proizlazi iz članka 11. stavku 3. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama HŽ-Hrvatskih željeznica i Sindikata koji glasi:  

Odluka Uprave kojom se prema prosvjednicima pokreće disciplinski postupak

"HŽ se obvezuje sindikalnog povjerenika koji svoju dužnost obavlja uz redovit rad te člana sindikalnog tijela osloboditi od obveza obavljanja rada uz naknadu plaće kao daje radio zbog prisustvovanja sindikalnom sastanku, tečajevima, osposobljavanju, seminarima i sjednicama sindikalnih tijela (skupštine, sabori i sl.)."

Navedena odredba Ugovora od strane našeg i drugih sindikata više puta se primijenjivala i nikad dosad nije bila dovedena u pitanje.

Napominjemo da bismo u slučaju primjene Odluke Uprave na radnike u štrajku, ili na zastupnike Sabora SHŽ, protiv donositelja Odluke te svih koji Odluku primjene morali poduzeti zakonske mjere.

Isto tako Upravu HŽ upozoravamo: već smo se obratili Hrvatskom helsinškom odboru, a u slučaju primjene takve Odluke Uprave zatražit ćemo zaštitu od nadležnih tuzemnih i inozemnih institucija, kako pravosudnih tako i nevladinih.

Samu Odluku smatramo sramotnim pokušajem šikaniranja radnika koji na miran i dostojanstven način izražavaju nezadovoljstvo.

Pozdrav !  

Ivan Forgač

predsjednik SHŽ

[Povratak na vrh stranice]