SINDIKAT HRVATSKIH

ŽELJEZNIČARA  

 

 

Vijesti - lipanj 2000.

 VIJESTI UDRUGE SINDIKATA HŽ

Sindikat hrvatskih željezničara, Zagreb Strojarska 17, Tel. 385 01 3783108, Žat. 855 3108, Fax.385 01 3783140, Žat. fax 855 3140,

E-mail: sindikat-hrvatskih-željeznicara@zg.tel.hr, URL: www.tel.hr/shz

Sindikat manevarskog i skretničarskog osoblja HŽ,

Zagreb, Branimirova bb, Tel. 01 3783189, Fax. 01 3783191,

Nezavisni sindikat Hrvatskih željeznica,

Zagreb, Mihanovićeva 12,Tel. 01 3782850, Žat.855 2850, 855 3536, Fax. 01 3782850.                                 

List izlazi  prema potrebi                                                         Broj 1/2000, u Zagrebu, lipanj 2000  

 

Sklopljen Aneks Sporazuma o međusobnoj suradnji i nastupanju 3 sindikata HŽ

Dana 11. svibnja 2000. Sindikat hrvatskih željezničara, Sindikat manevarskog i skretničkog osoblja HŽ i Nezavisni sindikat Hrvatskih željeznica sklopili su Aneks Sporazuma o međusobnoj suradnji i nastupanju. Sklapanjem Aneksa suradnja 3 sindikata podiže se na višu razinu, a sve u cilju boljitka članova tih sindikata.

Ostali sudionici Sporazuma, Sindikat tehničkog pregleda vagona i vla­kova HŽ i Sindikat prometnika vlakova Hrvatske, iako nemaju primjedbi na sadržaj, donijeli su odluke da ne potpišu Aneks. I.F.  

 

Uspješan zajednički rad

Šestomjesečnom borbom živaca između Uprave HŽ i Sindikata uspjeli smo trenutno zaštititi radna mjesta željezničara. Prema prijedlogu Uprave broj sistematiziranih radnih mjesta trebao se smanjiti za preko 2000, no budući da sva radna mjesta nisu popunjena, bez posla bi ostalo više od 500 željezničara. Zbog izuzetne važnosti cjelokupni broj Vijesti posvetili smo uspješnom, zajednički odrađenom poslu na donošenju Pravilnika o organizaciji HŽ.  

Najveći broj sindikata sklopio je Sporazum o utemeljenju Pregovaračkog odbora i Savjeta za sklapanje KU, što ulijeva nadu da će u dogledno vrijeme biti sklopljen cjelokupni Kolektivni ugovor djelatnosti HŽ.  

Da bi do sklapanja Sporazuma došlo SHŽ, sa sindikatima ove Udruge, morao je sazvati čak 8 sastanaka svih sindikata HŽ, pribaviti odluku predsjednika Gospodarsko socijalnog vijeća o broju članova Pregovaračkog odbora sindikata HŽ za sklapanje KU te pripremiti materijale za referendum čla­nova svih sindikata HŽ za slučaj neuspjelog sporazumijevanja.  

HŽ je vjerojatno jedino javno poduzeće koje nema sklopljen cjelokupni Kolektivni ugovor. Iz tog razloga Uprava je već dosad ukinula dio odredbi o solidarnom zadrža­vanju plaće, naknadu za međugradski prijevoz na posao i s posla, stimulacije do 20 % plaće,  povećanje plaće radi za­mjene privremeno nenazočnog zaposlenika u iz­nosu 30 % plaće.  

Ta prava mogu se vratiti jedino sklapanjem cjelokupnog KU. Isto tako, poremećeni odnosi primanja radnih mjesta mogu se popraviti samo kroz kolektivne pregovore.

Nadamo se da će preostali sindikati sklopiti Sporazum o utemeljenju Pregovaračkog odbora i Savjeta za sklapanje KU (zasad ga odbijaju potpisati Sindikat infrastrukture HŽ i Nezavisni sindikat hrvatskih željezničara Ploče) te da ćemo zajednički prionuti pregovorima i sklapanju KU.

Uspješno smo organizirali seminare za osposobljavanje povjerenika zaštite na radu. Vjerujemo da će to pridonijeti podizanju kvalitete ZNR i povećanju dosad nedovoljnih ulaganja u poboljšanje uvjeta rada.

Pred sklapanjem smo ugovora s jednom stranom bankom o kreditiranju naših članova te ćemo Vas o tome blagovremeno obavijestiti.

Vodimo razgovore o unapređenju suradnje i s ostalim željezničkim sindikatima, jer glavne ciljeve možemo postići samo svi zajedno.    

Predsjednik SHŽ

Ivan Forgač

Povratak na vrh stranice

 

KRONOLOGIJA DONOŠENJA NOVOG PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI HŽ

 

Kako smo sačuvali radna mjesta željezničara

 

Nekoliko mjeseci nakon imenovanja nove Uprave HŽ-a, sindikatima HŽ-a je ponuđena, kako je to uobičajeno kod ustoličenja svake nove Uprave, nova organizacija i sistematizacija radnih mjesta.  

Dopis upućen je Upravi HŽ-a dana 05. studenog 1999.godine SHŽ je uočio nastale poteškoće prilikom izrade navedenih prijedloga, jer su nastale međusobne proturječnosti između pojedinih djelatnih područja i paušalnih pritisaka izvan HŽ, te zatražio od Uprave da se dostave ili da se u suradnji sa sindikatima izrade jasni kriteriji za izradu navedenih akata.  

SHŽ, odnosno Udruga 4 Sindikata je upozorila Upravu da bez jasnih kriterija nije moguće izraditi dosljedan prijedlog organizacije i sistematizacije, a da bi prihvaćanje akta izrađenog na temelju paušalnih pritisaka i trenutačnog rasporeda snaga u HŽ izazvalo socijalne nemire i poremećaje u funkcioniranju HŽ-a.  

 

Nakon dvadesetak dana, točnije 25. studenog 1999. godine SHŽ i Udruga sindikata, iz razloga što se Uprava nije očitovala o traženom, ponovo zahtjeva da temeljem propisa koji reguliraju odvijanje željezničkog prometa na siguran i uredan način Uprava dostavi prijedlog jedinstvenih kriterija za izradu organizacije i sistematizacije radnih mjesta. SHŽ je jasno upozorio Upravu da se sis­tematizacija ne može raditi paušalno i ići na smanjenje broja izvršioca i time se ugrožava sigurnost prometa:

Početkom mjeseca prosinca, Uprava HŽ je uporno namjeravala donijeti novu organi­zaciju i sistematizaciju, bez očitovanja na zatraženo prema prethodnim zahtjevima.    

SHŽ, dotično Udruga 5 sindikata  je ponovno zatražila izradu kriterija za raspoređi­vanje zaposlenika prema članku 106. Zakona o radu, i upozorila Upravu da bi donošenje takve sistematizacije bila suprotna važećim propisima, gdje sindikati ne žele sudjelovati u protuzakonitom raspoređivanju bez donesenih kriterija u smislu Zakona o radu, te najavili organizirane kolektivne akcije ukoliko se Uprava neće pridržavati zakonskih normi: 

SHŽ zajedno sa četiri sindikata Udruge svjestan stanja na HŽ nastalom zbog forsiranja Uprave za donošenjem takve organizacije i sistematizacije koja ima isključivi cilj smanjenje broja radnika i koja ne poštuje nikakve kriterije čime se direktno ugrožava sigurnost prometa i što može eskalirati nezadovoljstvom svih uposlenih kroz opći štrajk, upućuje upozorenje dana 14.prosinca 1999. godine Saboru, Vladi , Ministarstvu prometa, Ministarstvu rada i socijalne skrbi i Upravi HŽ.

Nakon prethodnog upozorenja Uprava HŽ je dana 16.12.1999. godine hitno sazvala Sindikate potpisnike upozorenja na kojem je Predsjednik Uprave izvijestio nazočne da se prijedlog Pravilnika o organizaciji HŽ neće donijeti već će se dorađivati u Projektu kvalitete i projektu restrukturiranja, a sve u suradnji sa sindikatima, kako bi se do kraja si­ječnja utvrdio novi Pravilnik. Zabilješka sa tog sastanka je u ime Udruge 5 sindikata potpisao g. Forgač, a od strane Uprave direktor Šubat. Istoga dana Udruga 5 sindikata izvijestila je javna glasila o ostvarenim zahtjevima: Zabilješka sa sastanka   Udruga 5 sindikata izvijestila je javna glasila o ostvarenim zahtjevima:

 

Obzirom da je Uprava nastavila rad na izradi Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta HŽ, najavljujući smanjenje broja radnika, zatražili smo izradu kriterija po kojima će se zbrinjavati višak radnika. Budući da Uprava nije reagirala 12. 1. 00. uputili smo požurnicu: Požurnica za izradu kriterija   Zahtjev za izradu kriterija

 

Nakon prethodne požurnice Uprava je sazvala Udrugu 5 sindikata dana 01.02.2000. godine sa temom zahtjeva postavljenih od sindikata vezanih za cijenu sata rada u 2000 godini, izradu kriterija za utvrđivanje potrebnog broja zaposlenika i nastavak kolekti­vnog pregovaranja.  

U točki 2. Zabilješke Uprava se obvezala da će svim sindikatima koji djeluju na HŽ prezentirati kriterije ( normative ) za utvrđivanje potrebnog broja izvršilaca kada oni budu izrađeni:  

Uprava je dana 28. 04. 2000. godine Udruzi 5 sindikata prezentirala prijedlog Pravilnika o organizaciji HŽ, a Sindikati su predali mišljenje o ponuđenom Pravilniku. Opetovano je od strane sindikata u mišljenju jasno stavljeno do znanja Upravi da bez kriterija nema donošenja novog Pravilnika. Predlo­ženi Pravilnik koji se donosi bez kriterija ima za posljedicu samo višak radnika, što je za SHZ i druge sindikate Udruge neprihvatljivo. 

 

Nakon što je Uprava na održanom sastanku izrekla jasnu namjeru da donese Pravilnik koji bi za posljedicu imao otpuštanje oko 500 zaposlenih radnika SHŽ je dana 28.04.2000. uputio zahtjev Ministarstvu i Upravi za povlačenjem  prijedloga  Pravilnika o organizaciji HŽ i izradom kriterija. Ukoliko to neće biti prihvaćeno SHŽ će sukladno zaključku Središnjeg odbora organizirati štrajk i javni prosvjed na koji će pozvati sve zaposle­nike HŽ. Obzirom da se radi o javnom poduzeću u vlasništvu države javni prosvjed je najavljen na Trgu Sv. Marka, ispred sjedišta Vlade RH:    

 

Nakon što smo u pismu upućenom ministru i Upravi HŽ najavili štrajk i prosvjed, Uprava reagira dopisom u kojem navodi da odustaje od dono­šenja takovog Pravilnika, što direktor Šubat potvrđuje na sastanku sindikata s ministrom Tušekom. 

Dana 19. svibnja Uprava donosi Pravilnik o organizaciji HŽ kojom se na HŽ utvrđuje 20306 radnih mjesta, što je za oko 1200 radnih mjesta više od broja trenutno zaposlenih, čime je trenutno izbjegnuto otpuštanje radnika.  

Iako Uprava ima zakonsko pravo donijeti Pravilnik o organizaciji i u slučaju protivljenja sindikata, kojih je mišljenje ne obvezuje, stručno iznesenim argumentima i zahtjevima, upornošću i spremnošću na sindikalnu borbu uspjeli smo je prisiliti na donošenje prihvatljivog Pravilnika kojim su sačuvana popunjena radna mjesta.  

Uprava je već najavila do kraja lipnja izaći s novim prijedlogom Pravilnika i tako po svaku cijenu smanjiti broj radnika. U svakom slje­de­ćem pokušaju sindikati i svi radnici, da bi sačuvali radna mjesta, mo­rat će ulagati sve više stručnosti i spremnosti na borbu. Čeka nas vruće ljeto.  

Ivan Forgač,

Božidar Lugarić  

Nakladnici:  

Sindikat hrvatskih željezničara,

Sindikat manevarskog i skretničkog osoblja HŽ,

Nezavisni sindikat Hrvatskih željeznica.  

Uređuje:  

Božidar Lugarić 

Odgovara:  

 Ivan Forgač 

Povratak na vrh stranice