SINDIKAT HRVATSKIH

ŽELJEZNIČARA  

 

Vijesti - kolovoz 2002 

VIJESTI

SINDIKAT

HRVATSKIH

ŽELJEZNIČARA

Tel. 385 01 3783108, Žat. 855 3640, Fax.385 01 3783140Žat. fax 855 3140, MB. 1179764, žr. 30101-678-121601

e-mail: sindikat-hrvatskih-željeznicara@zg.tel.hr, URL: www.tel.hr/shz            Zagreb, kolovoz 2002.

Stvara se snažna sindikalna organizacija radnika Hrvatskih željeznica

 

Potpisivanjem Kolektivnog ugovora od strane 4 sindikata i Uprave, kojim je prošle godine potpisano povećanje za sve sada dodijeljeno uglavnom samo prometnicima, strojovođama i šefovima, pokazalo se koliko je u stvari važna kvaliteta i snaga sindikalne organizacije. Sada su svi koji su loše sindikalno zastupljeni, ili na HŽ predstavljaju manjinsku djelatnost, u stvari radi toga dobili po džepu.

Sindikat hrvatskih željezničara putem svoje postojeće organizacije i Statuta nudi jedino moguće rješenje kojim sva radna mjesta i sve službe mogu biti kvalitetno sindikalno zastupljene.

Sindikat hrvatskih željezničara predstavlja uniju sindikalnih organizacija (sindikalnih djelatnosti) temeljenih po pripadnosti različitim organizacijskim i tehnološkim cjelinama HŽ. Kroz autonomiju i usuglašavanje različitih sindikalnih organizacija postiže se ravnopravnost i odgovarajuća zastupljenost svih radnih mjesta. Takva organizacija ima prednost pred centraliziranim sindikatima u kojima jedno radno mjesto vlada nad drugima, ali i pred velikim brojem malih, slabih i međusobno posvađanih sindikata.

U Vijestima dajemo grafički prikaz naše sadašnje i ciljne organizacije. Pozivamo sve radnike koji vide sebe, svoje radno mjesto i svoju službu u jednoj ovakvoj uniji jednakih i ravnopravnih da se uključe u njezino stvaranje, bilo kao povjerenici, ili kao članovi. Pozivamo podjednako radnike HŽ Carga, HŽ Putničkog prijevoza, TPVV, Održavanja lokomotiva i vagona, Prometnih poslova, Građevinskih i Elektrotehničkih poslova Infrastrukture, administrativno osoblje. Posebno nam je važno organiziranje sastanaka s radnicima, bez čega se ovakva sindikalna organizacija ne može stvoriti, pa molimo da nam se javite i da nas pozovete u svoju sredinu.

Ove naše aktivnosti mnogima će zasmetati i od strane poslodavca, ali i kod bogomdanih sindikalista pa možemo očekivati napade i klevete. To nas ne treba omesti jer imamo svoj cilj.

Ako se većina dosad podcijenjenih i marginaliziranih radnih mjesta zajedno organizira, ta organizacija može postati snažna i sposobna, vrijedna respekta od strane poslodavca, a to je ono što radnicima treba.

Ivan Forgač

predsjednik SHŽ

Povratak na vrh stranice  

 

Utemeljena sindikalna organizacija SHŽ - HŽ Cargo Zagreb

 

Prihvatili smo inicijativu radnika HŽ Carga Zagreb za utemeljenje sindikalne organizacije HŽ Carga na području cijelog HŽ-a, koja je proizašla njihovim nezadovoljstvom dosadašnjim sindikalnim zastupanjem HŽ Carga, što je rezultiralo sklapanjem Kolektivnog ugovora kojim su radnici HŽ Carga prošli najlošije.

Obzirom na postojanje čak 12 sindikata HŽ od kojih samo najjači i najbrojniji mogu pomoći radniku, predložili smo da se HŽ Cargo sindikalno organizira u sklopu SHŽ, uz zadržavanje poslovnog subjektiviteta na razini podružnica (poslovnice) te autonomnosti na razini cjelokupnog HŽ Carga. Načela takve organizacije su da se o HŽ Cargu ne razgovara bez predstavnika HŽ Carga te da u Predsjedništvu SHŽ prema Statutu nema preglasavanja različitih djelatnosti.

Naš je prijedlog prihvaćen, održali smo sastanke po turnusima u Zagreb Ranžirnom kolodvoru i u samo nekoliko dana novoj sindikalnoj organizaciji HŽ Cargo pristupilo je preko 100 radnika.

Kako bi se rad mogao intenzivirati 8. 8. 2002. na Zgb RK održan je izborni skup Podružnice SHŽ HŽ Cargo Zagreb. Izabrano je Povjereništvo od 5 članova koje će se pristupanjem članova iz drugih kolodvora Poslovnice HŽ Cargo Zagreb dodatno proširiti.

Izabrani su:

  1. Marija Stefanov, robna blagajnica – glavni povjerenik,

  2. Vjeko Hegedić, manevrist – zamjenik glavnog povjerenika,

  3. Ivica Palinkaš, carinski otpremnik – blagajnik,

  4. Ivan Rašić, vlakovođa – član Povjereništva,

  5. Gordana Pinek, robna blagajnica – član Povjereništva.

Čestitamo izabranima na povjerenju. Uz lociranje problema i početak njihova rješavanja, slijedi nam velik posao obilaska svih kolodvora te utemeljenje podružnica u drugim Poslovnicama HŽ Cargo, kako bi nova organizacija mogla disati punim plućima. Još jednom pozivamo radnike HŽ Carga da pristupe svojoj sindikalnoj organizaciji. Posebno molimo radnike HŽ Carga u kolodvorima u kojima još nismo održali sastanke da nam se jave i pomognu u organizaciji sastanaka i utemeljenju podružnica.

Ivan Forgač

predsjednik SHŽ

Povratak na vrh stranice

 

Pokrenuta inicijativa za utemeljenje sindikalne organizacije SHŽ Prometni poslovi

 

U kolodvoru Sirač dana 7. 7. 2002. održan je sastanak vodstva Sindikata hrvatskih željezničara s radnicima Prometne sekcije Zagreb koji rade na pruzi Banova Jaruga-Pćelić. Sastanak je sazvan na inicijativu radnika kolodvora Sirač predvođenih skretničarom, g. Dragom Biondićem, kojega smo u fazi utemeljenja imenovali povjerenikom za Prometne poslove. U SHŽ odmah se učlanilo desetak skretničara i čuvara ŽCPR-a.

Prihvatili smo i ovu inicijativu te došli među skretničare, čuvare ŽCPR-a i radnike drugih radnih mjesta prometnih poslova koji su nezadovoljni potpisanim Kolektivnim ugovorom i dosadašnjim sindikalnim zastupanjem.

Želja radnika je da se u sklopu SHŽ utemelji sindikalna organizacija Prometnih poslova koja bi okupljala skretničare, čuvare ŽCPR-a, telegrafiste i druga radna mjesta, s time da se u toj organizaciji ne očekuje pristupanje prometnika vlakova koji su kvalitetno strukovno organizirani.

I radnici prometnih poslova, sad kad ih je kroz KU udarilo po džepu, postali su svjesni važnosti ravnopravne sindikalne zastupljenosti i ne žele da u njihovo ime netko drugi govori, ne žele da ih se tretira kao brojke u funkciji drugih. Smatraju da organizacija koju nudi SHŽ kao krovni dio, u kojoj sve službe imaju svoje sindikalne organizacije i sva radna mjesta svoje sindikalne predstavnike, da jedino takva organizacija može dati rezultate u ravnopravnom i efikasnom zastupanju prema poslodavcu.

Mi u SHŽ naglašavamo da su pomaci mogući, da je moguće promijeniti čak i potpisani Kolektivni ugovor, ali samo ako se prethodno stvori snažna i brojna sindikalna organizacija koja će okupljati većinu radnika.

U tom cilju pozivamo radnike Prometnih sekcija HŽ svih kolodvora da se uključe u utemeljenje sindikalne organizacije SHŽ Prometni poslovi. U proces utemeljenja može se uključiti svaki radnik Prometnih poslova tako što će nam se javiti, tako što će organizirati sastanke po kolodvorima, ili tako što će postati povjerenik, ili član.

Ilija Bulić

dopredsjednik

Povratak na vrh stranice

 

 

Novi Kolektivni ugovor prepun nepravdi

 

Evo nam i prve plaće po novom Kolektivnom ugovoru. Manji je fond sati no u svibnju, ali se vidi tko je ovim kolektivnim ugovorom dobio, a tko izgubio. Za srpanj radi velikog fonda radnih sati svi će dobiti nešto više, ali će i razlike između "dobitnika" i "gubitnika" biti još veće.

U ovom broju dajemo tablicu iz koje se vide podaci o prosječnim ukupnim neto primanjima karakterističnih radnih mjesta za svibanj i lipanj.

Vidljivo je da su dobitnici strojovođe, prometnici vlakova i šefovi, dok su sva ostala radna mjesta na debelom gubitku, ili u najboljem slučaju oko nule.

Naš zahtjev da se neoporezivi dodaci (terenska naknada tj. paušal, terenski dodatak) nastave isplaćivati na dosadašnji način odbijen je ne samo od poslodavca, nego i od Sindikata infrastrukture HŽ, a to je rezultiralo smanjenjem ukupnih primanja svih izvršnih radnih mjesta u Građevinskim i Elektrotehničkim poslovima.

Zahtjev Sindikata infrastrukture HŽ da se paušal ukine, a da se uvede oporezivi dodatak na plaću, pokazao se prema našim predviđanjima kao potpuni promašaj. Iako će Sindikat infrastrukture HŽ možda biti na dobitku, jer se na novi dodatak obračunava sindikalna članarina, dok se na paušal nije obračunavala, loše je to što radnici dobivaju manje, a poslodavac zbog većih poreza plaća više. 

Ivan Forgač

predsjednik SHŽ

Nove cijene sata rada prema Kolektivnom ugovoru

 

Povratak na vrh stranice